Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Stypendium Marszałka

15 grudnia 2017

Absolwent nasz szkoły Marcin Wachowiak otrzymał stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Obecnie Marcin studiuje Elektronikę i Telekomunikację na Politechnice Poznańskiej, gdzie działa jako przewodniczący Koła Naukowego Sensor w ramach, którego prowadzi zajęcia w formie kursu oraz dwa projekty:

balonową sondę stratosferyczną „Skylab” oraz półprzewodnikowy detektor promieniowania „Gamma PIN”. Dzięki kołu naukowemu planuje włączyć innych w swoje działania, ubiegać się o granty oraz nawiązać kontakt z instytucjami naukowymi.