Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

STYPENDIUM Prezesa Rady Ministrów wręczono!

27 listopada 2013

22.11.2013r. w Auli Novej Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyło się wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół z województwa wielkopolskiego. Gospodarzami uroczystości byli Wojewoda Wielkopolski, p. Piotr Florek i Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnił muzyką fortepianową Jacek Szwaj, zwycięzca konkursu pianistycznego organizowanego w ramach festiwalu Transatlantyk 2012.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję
z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W roku szkolnym 2013/2014 Prezes Rady Ministrów przyznał 320 stypendiów dla uczniów województwa wielkopolskiego. Wśród nich znalazła się uczennica klasy II b Joanna Drwęska.

Znakomitych wyników pogratulowali najlepszym wielkopolskim uczniom Pan Wojewoda oraz Pani Kurator, którzy przekazali też podziękowania i gratulacje  dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.