Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Szkoła aktywna w projektach EFS

27 października 2010

Nasza szkoła bierze czynny udział w realizacji projektów edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie poprawy jakości kształcenia  i modernizacji treści i metod kształcenia.

Realizujemy projekty:

  • Z firmą Combidata: "As kompetencji" i "Z matematyką, fizyką i przedsiębiorczością przez świat"
  • Ze Szkolnym Związkiem Sportowym " Wielkopolska" : "Zagrajmy o sukcse"
  • Z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie: "Kompetencje kluczowe drogą do kariery"
  • Z Politechniką Wrocławską: "Matematyka – reaktywacja"
  • Z UAM: "Newton też był uczniem"