Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

TELEFONY ZAUFANIA

6 maja 2020

Infolinie pomocowe:

  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
  • Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100 − aktualne informacje na stronie: 800100100.pl/aktualnosci
  • Stowarzyszenie Niebieska Linia, tel. 800 120 002 − czynny 24 godziny, dla ofiar przemocy w rodzinie.
  • Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” IPZ, tel. 22 668 70 00 − codziennie, w godz. 12.00−18.00, dla ofiar przemocy w rodzinie, tel. 800 70 22 22 − czynny 24 godziny, wsparcie dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
  • Instytut Psychologii Zdrowia, tel. 116 123 – codziennie, w godz. 14.00−22.00.
  • Telefon zaufania dla osób starszych, tel. 22 635 09 54 – poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00−20.00.
  • Bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich, tel. 800 108 108 − od poniedziałku do piątku, w godz. 14.00−20.00.