Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

UNIWERSYTET W TWOJEJ SZKOLE

19 kwietnia 2013

            Od połowy ubiegłego roku nasza szkoła dysponuje salą do konferencji strumieniowej, która umożliwia interaktywne uczestnictwo uczniów w wykładach prowadzonych z dowolnej części Polski. Jest to podstawowy element projektu E-szkoła Moja Wielkopolska, w którym uczestniczy nasz szkoła. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w kilkunastu wykładach – ostatnio –  we wtorek 16 kwietnia – odbył się w sali multimedialnej, wykład Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota,  prowadzony przez dr Tomasza Karolaka z UAM z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wykładowca przedstawił fraktale i liczby zespolone oraz znaczenie tych odkryć dla rozwoju nauki.

            Mając do dyspozycji zaawansowany sprzęt mogliśmy przystąpić do kolejnego projektu przygotowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Uniwersytet w twojej szkole. Uniwersytet w twoim mieście”. W ramach tego projektu zawarte zostało porozumienie pomiędzy czternastoma wydziałami UAM i dwudziestoma siedmioma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Wielkopolski. Dyrektor szkoły został członkiem Rady Konsultacyjnej projektu. Projekt umożliwia integrację procesu edukacji w szkole z poznańskimi szkołami wyższymi, dzięki czemu szkoła może zrezygnować z jednostkowego tworzenia klas partnerskich z uniwersytetami (medycznej, pedagogicznej, językowej) co staje się powoli działaniem anachronicznym, na rzecz całościowego projektu integrującego proces nauczania.

Partnerzy projektu: UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Medyczny.


Cel projektu
:

zbudowanie (poprzez m.in. wykłady on-line, spotkania profesorów z młodzieżą w szkołach) w Wielkopolsce integralnego systemu edukacji i oświaty, elastycznie reagującego na zmieniające się potrzeby i wyzwania, uwzględniającego rozmaite profile klas (w tym klas akademickich różnego typu). Program ma łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: wykładowca – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji i e-lernigu. Zapewnienie młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania pełnej oferty edukacyjnej (spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki i życia publicznego, wyjazdowe „noce (albo dni) młodych uczonych, osobne dni chemii czy historii w szkole itp.) Organizowanie różnego typu konferencji, telekonferencji, konkursów i spotkań. Program tak zaplanowany ma być realizowany nie tylko przez wykładowców, ale również przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach.

Propozycje rozkładu spotkań (wideokonferencja)

4 bloki tematyczne (w każdej szkole realizowane są wszystkie bloki tematyczne: 1 – matematyka, fizyka, chemia; 2-biologia i geografia; 3 – historia i język polski; 4 – filologie obce).

W ramach tego projektu  w środę 17 kwietnia uczestniczyliśmy w drugim wykładzie z filologii angielskiej  Formalne i nieformalne symbole Australii

– prowadzący, drTomasz Skirecki, Wydział Anglistyki UAM.

Uczestnikami tego spotkania z nauką byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum oraz klasy trzeciej liceum. Oprócz naszej szkoły uczestniczyły także Czarnków, Międzychód oraz Krotoszyn. Wykład trwał 1,5 godziny. Podzielony był na dwie części: około 50-60 minut wykład a później pytania do prowadzącego. W trakcie wykładu prowadzący również może skierować do uczniów pytania.

 

17. kwietnia bieżącego roku klasa III Gimnazjum Dwujęzycznego wzięła udział w niecodziennej lekcji. Był to interaktywny wykład na temat Australii i jej etnografii, kultury oraz polityki. Razem z nami w lekcji uczestniczyły szkoły z Krotoszyna, Czarnkowa i Międzychodu. Wszystko to było możliwe dzięki interaktywnej sali, która umożliwia udział w zajęciach na odległość. Całe zajęcia odbywały się w języku angielskim. W trakcie wykładu uczniowie odpowiadali na pytania, a następnie wzięli udział w dyskusji o „The Lucky Land”. Aborygeńska kultura i fascynująca przyroda tego kraju wywarły na nas duże wrażenie. Mamy nadzieję, że ta pilotażowa lekcja była wstępem do kolejnych interesujących wykładów. Pytania zadawane w czasie wykłady były przeróżne – od sportu, poprzez australijskie szkoły, a na dywagacjach, w którą stronę Australijczycy wkręcają śrubki zakończywszy. Było to wspaniałe doświadczenie.

                                                                                              Mikołaj Majsner

                                                                                         Klasa III Gimnazjum

 

 

Galeria