Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

W KOPALNI DIAMENTÓW

9 października 2010

28 września uczniowie klasy II A, biorący udział w projekcie "As kompetencji", mieli okazję wysłuchać wykładu p. dra Tomasza Komorowskiego nt. sposobów zarządzania firmą. Przyznać trzeba , że temat to ciekawy, ale  bardzo trudny. Zgromadzeni w sali wykładowej dowiedzieli się m. in. jaka jest różnica między zarządzaniem a kierowaniem, jakie są kolejne etapy powstawania przedsiębiorstwa, jakimi cechami powinien wykazywać się dobry manager. W ramach "rozluźnienia" słuchacze rozwiązywali test składający się z wielu pytań, które miały dać każdemu odpowiedź na pytanie: jakim typem osobowości jestem? Ciekawa była też gra zaproponowana przez wykładowcę, a zatytułowana : KOPALNIA DIAMENTÓW. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na sześć grup,  z których każda stała się posiadaczem przedsiębiorstwa. Celem gry było takie poprowadzenie firmy w ramach konkurencji z innymi, by zysk przedsiębiorstwa okazał się jak największy. Zaskoczeniem były nagrody przygotowane przez wykładowcę dla słuchaczy wykazujących się największą wiedzą i aktywnością podczas spotkania. Wypowiedzi uczniów po zakończeniu wykładu dowodzą, że tego typu spotkania są dla młodzieży ciekawą, inną formą zdobywania wiedzy czy umiejętności,  i na pewno  przydadzą się w dalszym, zawodowym  życiu.