Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

12 czerwca 2013

 Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Gen. J. Wybickiego w Śremie zwołuje na dzień

 19 czerwca (środa) br. na godz. 18.00 w auli Liceum Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Mija 3-letnia kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, więc będziemy wybierali władze na kolejną kadencję. Ważna jest obecność każdego z Was i czynny udział w decydowaniu o naszym Stowarzyszeniu poprzez zgłaszanie swoich pomysłów, kandydowanie do władz lub choćby ich wybór. A poza tym będzie to kolejna okazja do koleżeńskiego spotkania przy kawie w murach naszej szkoły.

Jeżeli w pierwszym  terminie zabraknie quorum, będziemy obradować w drugim o 18.30.

Przypominamy o statutowym obowiązku opłacania rocznej składki w wysokości 25,00 zł. przelewem na konto Stowarzyszenia w SBL nr:18 9084 0003 0010 0683 2000 0001 lub gotówką na spotkaniu.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2012.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012 i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi za 2012 rok.
 6. Informacja Zarządu o działaniach w okresie kadencji 2010-2013.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 8. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 10. Uchwalenie programu działania i budżetu Stowarzyszenia na 2013 rok.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie Zebrania.

 

Zapraszamy serdecznie!

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO