Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Warsztaty chemiczne

26 lutego 2017

KLASA II B
na zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu.

Uczniowie klasy IIB w poniedziałek 20 lutego 2017 roku uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu.
Uczniowie pod okiem prowadzących, którymi byli pracownicy naukowi tego wydziału, wykonywali doświadczenia chemiczne z zakresu chemii organicznej.
Po zakończeniu zajęć ich uczestnicy spotkali się z Dziekanem Wydziału Chemii Prof. dr hab. Henrykiem Koroniakiem oraz Panią Prodziekan Prof. UAM dr hab. Renatą Jastrząb.
Organizatorką warsztatów laboratoryjnych na UAM jest nauczycielka chemii Pani Mariola Sokołowska-Nowak.