Warsztaty chemiczne

15 listopada 2017

6 listopada 2017 roku odbyły się po raz piąty w naszej szkole 5-godzinne Warsztaty Chemiczne zorganizowane przez nauczycielkę chemii panią Mariolę Sokołowską – Nowak.
W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas LO: IIIB i IIC i IID oraz IB, IA oraz IIB gimnazjum.
Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zajęcia składały się z dwóch części:
I – laboratoryjnej – uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia pod nadzorem prowadzących.
II – pokazowej – prezentacja ciekawych eksperymentów chemicznych.

Były to bardzo ciekawe i emocjonujące lekcje chemii, które potrafiły w uczniach pobudzić naukową ciekawość.