Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Warsztaty chemiczne

21 grudnia 2015

Dnia 29.10.2015 roku odbyły się w naszej szkole 5-godzinne                           III Warsztaty Chemiczne zorganizowane przez nauczycielkę chemii panią Marię Sokołowską – Nowak.

         W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: IIB, IIC, IIIB gimnazjum, oraz IB i IIC,D,B – rozszerzenie z chemii.

         Warsztaty przeprowadzone zostały przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

         Zajęcia składały się z dwóch części:

I – laboratoryjnej – uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia pod nadzorem prowadzących wraz z  panią Marią Sokołowską– Nowak.

II – pokazowej – prezentacja ciekawych eksperymentów chemicznych.

         Warsztaty były bardzo ciekawie przeprowadzone i wzbudzały chwilami spore emocje wśród uczniów.

 

autor: Mariola Sokołowska-Nowak

         Załączeniu zdjęcia z zajęć

WARSZTATY CHEMICZNE

24 stycznia 2015

 Dnia 12.01.2015 roku odbyły się w naszej szkole 5-godzinne II Warsztaty Chemiczne zorganizowane przez nauczycielkę chemii panią Marię Sokołowską – Nowak.

         W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: IB, IC, IIB gimnazjum, oraz IC i IIIC,D,F – rozszerzenie z chemii.

         Warsztaty przeprowadzone zostały przez mgr Łukasza Spornego i mgr Piotra Wojciechowskiego; pracowników Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

         Zajęcia składały się z dwóch części:

I – laboratoryjnej – uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia pod nadzorem prowadzących i pani Marii Sokołowskiej – Nowak.

II – pokazowej – prezentacja ciekawych eksperymentów chemicznych wykonywanych przez pana Łukasza Spornego i pana Piotra Wojciechowskiego.

         Warsztaty były bardzo ciekawie przeprowadzone i wzbudzały chwilami spore emocje wśród uczniów.

 

Galeria

WARSZTATY CHEMICZNE

22 stycznia 2014

 Dnia 21.01.2014 roku odbyły się w naszej szkole 5-godzinne warsztaty chemiczne zorganizowane przez nauczycielkę chemii panią Marię Sokołowską – Nowak.

         W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas: IB gimnazjum, IB, IIIB, IIC,D,F – rozszerzenie z chemii.

         Warsztaty przeprowadzone zostały przez mgr Łukasza Spornego               i mgr Piotra Wojciechowskiego; pracowników Centrum Chemii w Małej Skali działającego przy Pracowni Dydaktyki Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

         Zajęcia składały się z dwóch części:

I – laboratoryjnej – uczniowie samodzielnie wykonywali doświadczenia pod nadzorem prowadzących i pani Marii Sokołowskiej – Nowak.

II – pokazowej – prezentacja ciekawych eksperymentów chemicznych wykonywanych przez pana Łukasza Spornego i pana Piotra Wojciechowskiego.

         Warsztaty były bardzo ciekawie przeprowadzone i wzbudzały chwilami spore emocje wśród uczniów.

 

zapraszamy do galerii