Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

WERSAL JAKO ŹRÓDŁO ABSOLUTYZMU

4 czerwca 2013

 28 maja uczestniczyłam w wideokonferencji, która miała miejsce w naszej szkole. Podczas jej trwania Pan dr Maciej Forycki wygłosił wykład „Wersal jako źródło absolutyzmu”. W czasie zajęć mogłam dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat panowania Ludwika XIV. Zajęcia były przeplatane wieloma ciekawostkami. Dowiedziałam się w jaki sposób obchodzono uroczystości, gdzie się one odbywały, jak wyglądał Wersal od środka. Poznała również codzienne zwyczaje, które towarzyszyły władzy. Ciekawa okazała się ceremonia porannego wstawania – każdy oddawał hołd władcy, ustalona była odpowiednia hierarchia. Równie interesująca – a zarazem dla nas nieco śmieszna i dziwna – okazała się spożywana kolacja. Król jadł sam, a przed nim ustawiała się szlachta, aby móc zobaczyć władcę w trakcie posiłku. Ludwik XIV chciał w ten sposób pokazać swoja potęgę i władzę – władzę absolutną. Okazywał to również w swoim zachowaniu, absolutyzm nie dotyczył tylko rządzenia, ale wszystkich innych dziedzin życia – wszystko musiało mu być podporządkowane.

Wideokonferencja to bardzo dobra rzecz, ponieważ nawet kilka szkół może jednocześnie uczestniczyć w jednym wykładzie, wymieniać się spostrzeżeniami, jest to bardzo wygodne, gdyż uczestniczymy w wykładzie na miejscu. Ciekawa sprawa jest również to, że przez cały czas trwania wykładu widoczna jest współpraca między wykładowcą, a uczestnikami, mogą się porozumiewać między sobą, a na koniec wykładu każdy z nas miał możliwość zadawania pytań osobie prowadzącej. Każdy z uczestników mógł więc zaspokoić swoją ciekawość.

Takie spotkania są ciekawsze od zwykłych lekcji, dlatego też jeżeli będę miała możliwość chętnie wezmę udział w kolejnych.

 

                                                                       Weronika Maćkowiak kl.Ia