Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wizyta Księdza Arcybiskupa

3 października 2016

W poniedziałek, 26.09.br gościliśmy w naszej szkole Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, przewodniczącego Episkopatu Polski. Przybył on do naszej szkoły w ramach wizytacji kanoniczno-katechetycznej parafii farnej w Śremie.
Po powitaniu dostojnego gościa przez Pana dyrektora Piotra Mulkowskiego oraz przez przedstawicieli młodzieży – Marcina Rozmiarka (IIIcLO), Agnieszkę Zielińską (IIIbLO) oraz Aleksandrę Bartkowiak (IIaLO) Ks. Arcybiskup ukazał uczestniczącym w spotkaniu nauczycielom i uczniom na czym polega wychowanie integralne. Przypomniał, ze obejmuje ono trzy sfery: serce, rozum i sumienie. Podkreślił, ze istnieje duża pokusa, by skupić się tylko na jednej z tych sfer. Serce – kształtuje rodzina. W niej każdy człowiek uczy się kochać. Rozum – kształtuje szkoła. Sumienie – kształtuje Kościół. O tym, jak ważne w wychowaniu jest sumienie ukazał na przykładzie życia Rudolfa Hessa, komendanta obozu w Auschwitz odpowiedzialnego za zabicie w obozie 1,2 miliona ludzi. Patrząc na jego życie nie pytamy dziś o jego serce i rozum ale pytamy – gdzie było jego sumienie? Jego życie podpowiada nam, że to sumienie jest najważniejsze w wychowaniu człowieka – powiedział Ks. Arcybiskup.
W spotkaniu uczestniczył ks. Prałat Marian Brucki, dziekan dekanatu śremskiego – proboszcz parafii farnej, towarzyszące Ks. Arcybiskupowi osoby oraz dyrektorzy śremskich szkół działających na terenie parafii farnej. Po spotkaniu z młodzieżą nastąpiło spotkanie Ks. Arcybiskupa i towarzyszących mu osób z dyrektorami szkół.
Dziękujemy dyrekcji oraz zaangażowanym nauczycielom, pracownikom i uczniom szkoły za wszelką pomoc w organizacji wizyty ks. Arcybiskupa w naszej szkole.
Janusz T. Skotarczak i ks. Rafał Pleszewa