Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wspomnień czar…

12 kwietnia 2013

8 kwietnia bieżącego roku w naszej szkole odbył się uroczysty zjazd jubileuszowy z okazji 155. rocznicy istnienia Gimnazjum i Liceum w Śremie. W zjeździe uczestniczyli najstarsi absolwenci śremskiej Alma Mater, którzy swoją maturę zdawali ponad 50 lat temu. Swoją obecnością zaszczyciło nas ponad 140 nestorów szkolnej ławy oraz wielu znakomitych gości, a wśród nich między innymi: prof. Krzysztof Krasowski (rektor UAM), prof. Bohdan Synal (SEP Wrocław), ks. biskup Zdzisław Fortuniak, p. Alicja Kobus (Zw. Gmin Żydowskich w Poznaniu), pan burmistrz Adam Lewandowski, dyrektorzy śremskich szkół, emerytowani nauczyciele „ogólniaka” oraz członkowie Stowarzyszenia Absolwentów.

 

W ramach obchodów jubileuszu od samego rana rejestrowano absolwentów i wydawano im identyfikatory, a o godzinie 1000 rozpoczęto uroczystości Mszą św. w Kościele Pofranciszkańskim. Gościnne mury auli szkolnej przyjęły zacne grono przybyłych z różnych stron uczestników zjazdu już o godzinie 1100, kiedy to miała miejsce część oficjalna spotkania. Podczas niej zaprezentowano m.in. sylwetki Wybitnych Absolwentów – pierwszych w założonej właśnie Galerii. Są to:

·         prof. dr Antoni Kalina (absolwent z 1867r.)

·         ks. Piotr Wawrzyniak (absolwent z 1867r.)

·         dr Ludwik Mycielski (absolwent z 1873r.)

·         prof. dr Heliodor Święcicki (absolwent z 1873r.)

·         prof. dr Eugen Mittwoch (absolwent z 1894r.)

·         prof. dr Kazimierz Idaszewski (absolwent z 1898r.)

Uroczyste laudacje na ich temat wygłosili podczas uroczystości w auli zaproszeni goście.

 

Kolejnym punktem programu było przejście krokiem poloneza na parter i odsłonięcie pamiątkowych tablic umieszczonych w pobliżu pokoju nauczycielskiego oraz medalionów wmurowanych w chodnik przed wejściem do gmachu. Popołudnie absolwenci – nestorzy spędzili we własnym gronie goszczeni w specjalnie przygotowanych przez młodzież klasach – kawiarenkach. Czekał tam na nich skromny poczęstunek, prezentacje multimedialne z kronik szkoły oraz… wspomnień czar! Wszyscy uczestnicy pozowali także do pamiątkowych fotografii (w swoich rocznikach), otrzymali certyfikaty udziału w zjeździe oraz okolicznościowe publikacje i gadżety.

 

Wielu absolwentów, którzy po latach wrócili na szkolne korytarze i znów mogli spotkać się ze swoimi przyjaciółmi nie ukrywało łez wzruszenia. Oto niektóre z opinii i wpisów do kroniki tegorocznego zjazdu:

 

Serdecznie dziękuję za zorganizowanie uroczystości jubileuszowej. Da „staruszków” taki wyraz pamięci jest czymś bardzo cennym!

                                                                      J. Łączewski (matura 1951)

 

Spotkanie po wielu latach wyzwala moc wspomnień.

                                                                       K. Witczak (matura 1954)    

Spotkanie z rówieśnikami po 50+ od matury wyzwala w nas głębokie pokłady wspomnień osobistych, o których istnieniu niekiedy już zapomnieliśmy.

                                                                       Rocznik 1959