Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wspomnienie

4 października 2012

"Artysta jest twórcą piękna. "

                                               Oscar Wilde

Ta mądra myśl przywołuje niewątpliwie w wielu osobach wspomnienie drobnej postaci

Pani Profesor Rity Bittner,

wieloletniej nauczycielki  Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie.

Pani Profesor, mimo że nie była rodowitą śremianką, swoje dorosłe, a przede wszystkim zawodowe  życie związała z naszym miastem, a szczególnie – ze śremską Alma Mater.

Z Liceum związana była  przez szereg lat, bo od 1967 do momentu przejścia na emeryturę w roku 1994.

Całe pokolenia absolwentów Ogólniaka wspominać Ją będą jako niezwykle wrażliwą, oddaną swej pracy oraz młodym ludziom osobę, która – żyjąc pasją i pięknem – zarażała tym wielu licealistów.

Wrodzone poczucie estetyki oraz wyczulenie na wszelkie przejawy brzydoty wokół nas nie pozwalało Pani Profesor przechodzić wobec niej obojętnie. Jako świadomy swej roli nauczyciel i wychowawca – zawsze próbowała swoim podopiecznym przekazać wartości, które wyznawała, kształtowała ich wrażliwość na piękno otaczającego świata i ludzi.

Wielu z nas pamiętać Ją będzie jako człowieka dobrego, otwartego na innych, pełnego spokoju i dystansu wobec pędzącego wciąż coraz szybciej świata. Zazdrościliśmy Jej pogody ducha, optymizmu, umiejętności tworzenia szczególnej atmosfery piękna wokół siebie i innych. Pani Profesor cieszyła się zawsze szacunkiem  i sympatią swoich uczniów i kolegów, mimo że w żaden szczególny sposób o nie nie zabiegała. Taka po prostu była – miła, spokojna, uśmiechnięta, sympatyczna…

                                       I taką chcemy Ją zapamiętać na zawsze!

                                                                                           Cześć Jej pamięci!