Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wymiana polsko-francuska

28 lutego 2010

LO im. Gen. J. Wybickiego w Śremie współpracuje z Liceum Jean Guehenno w  Fougeres (Francja, Bretania) od 1991 roku. Kontakt został nawiązany dzięki stowarzyszeniu Ille – et – Vilaine – Pologne. Do tej pory odbyło się 11 wymian, w których uczestniczyło około 700 uczniów polskich i francuskich. Początkowo wymiany odbywały się corocznie, a począwszy od 1994 roku co dwa lata. Przygotowaniem i realizacją wymiany zajmowali się następujący nauczyciele: p. Elżbieta Kosierb, p. Maria Kilian, p. A. Dworczyk, p. E. Zdziechowska, p. A. Zdziechowska, p. M. Kociemba, p. Z. Szelerska, p. A. Owczarczak, p. K. Kasprzyk, p. J. Mitręga.

  Od kilku lat założenia i cele projektów wymian są takie same, realizują je jednakże inne grupy młodzieży w innych warunkach gospodarczo – politycznych obu krajów. Celem wymiany dla uczniów polskich jest przede wszystkim pogłębianie kompetencji językowych umożliwiających wszechstronniejsze poznanie życia codziennego, obyczajów, geografii, historii oraz dziedzictwa kulturowego partnera. Drugi cel realizowany przez młodzież polską i francuską to zapoznanie się z problemami gospodarczymi kraju, z systemem funkcjonowania administracji lokalnej, z systemem oświaty, opieki zdrowotnej.

  Podczas każdej wymiany kładziemy szczególny nacisk na realizację trzech priorytetów:

  • wspieranie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym
  • udział młodzieży w formalnej i nieformalnej edukacji
  • poszanowanie tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze.

W trakcie realizacji wymiany zajęcia są zaplanowane na cały dzień, aby maksymalnie wykorzystać krótki okres pobytu. Młodzież podzielona na grupy tematyczne spotyka się z przedstawicielami samorządów lokalnych, nauczycielami i dyrektorami szkół, przedstawicielami lokalnych przedsiębiorstw. Organizowane są również różnorodne wycieczki, wyjazdy, aby w ten sposób pokazać młodzieży najcenniejsze zabytki regionu, kraju, miejsca pamięci narodowej. Podczas spotkań, wyjazdów uczniowie gromadzą informacje według uprzednio przygotowanych kwestionariuszy. Rezultat przeprowadzonych wywiadów, obserwacji młodzież francuska przedstawia na lekcjach ekonomii, historii, geografii, biologii, natomiast młodzież polska przygotowuje artykuły do cyklicznej gazetki szkolnej, dzieli się swoimi spostrzeżeniami na forum klasy, szkoły. Podczas pobytu w Polsce i we Francji młodzież uczestniczy w lekcjach geografii, historii, matematyki, chemii, języków obcych mając możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i porównania poziomu kształcenia.

  Pobyt w rodzinach, wspólne spędzanie wolnego czasu, realizacja zadań odgrywają dużą rolę w doskonaleniu kompetencji językowych i uczą przezwyciężania barier i uprzedzeń zakorzenionych w mentalności i kulturze – są doskonałą lekcją tolerancji.

źródło: Agnieszka Drwęska i Jadwiga Mitręga