Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wymiana polsko-niemiecka

28 lutego 2010

Wymiana polsko-niemiecka organizowana jest w naszej szkole od roku 1990, kiedy to zainicjowała ją germanistka Olga Hoffmann. Odbywa się od tamtego czasu co roku, najpierw dzięki staraniom i wysiłkom, przede wszystkim przez wiele lat – pani Marii Kilian, a potem pani Kingi Czapli i pani Justyny Urbaniak. Zaprzyjaźniona szkoła partnerska to Raichberg Gymnasium w Ebersbach, niedaleko Stuttgartu. Pobyt naszych uczniów w Niemczech trwa 10 dni i tyle samo czasu spędzają niemieccy uczniowie w Polsce. Wymiana polsko-niemiecka daje naszej młodzieży możliwość nawiązania przyjaźni, zebranie nowych doświadczeń, dzięki pobytowi u rodzin goszczących, doskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie kultur naszych sąsiadów i atrakcji turystycznych Niemiec. W programie wymiany znajduje się zwiedzanie takich miast jak: München, Stuttgart, Freiburg, Basel, Ulm. Uczniowie uczestniczą również w zajęciach lekcyjnych, co umożliwia im porównywanie systemu szkolnictwa z tym w Niemczech.


Projekt Anna-Frank-Freidenstage


  Od roku 2007 nasza szkoła bierze udział w projekcie „Anna-Frank-Freidenstage” w mieście partnerskim Śremu – Bergen. 5-osobowa grupa uczniów wraz z opiekunem poznaje bliżej młodzież z różnych krajów (Czechy, Niemcy, Holandia) i pracuje wspólnie z nią przez 7 dni nad danym tematem projektu (np. rok 2007 – „Przewodnictwo Niemiec w Unii Europejskiej – wyzwania i szanse”, rok 2008 – „Odwaga cywilna w społeczeństwie naszych czasów – zamiast odwracać wzrok, patrz”). Uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi (politycy, urzędnicy miejscy oraz pracownicy socjalni) biorą udział w dyskusjach, wystawiają sztuki teatralne, przygotowują prezentacje medialne o swoim regionie oraz zwiedzają różne miasta, m.in. Berlin, Hamburg, Celle. Najważniejszym punktem programu jest zapoznanie się z sylwetką Anne Frank i zwiedzanie niemieckiego obozu koncentracyjnego w Bergen-Belsen. Zaproszenie do udziału w projekcie, skierowane do naszej szkoły przez Hansa-Hermanna Schmitz z Bergen, to dla naszej młodzieży nie tylko możliwość nawiązania nowych ciekawych przyjaźni, ale także szansa na poszerzenie swojej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności językowych.

źódło: Kinga Czapla i Justyna Urbaniak