Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wymiana polsko-węgierska

28 lutego 2010

Liceum w Śremie nawiązało kontakt z liceum węgierskim Berzsenyi Da'niel Evange'likus Gimna'zium Liceum w Sopran. Szkoła węgierska, podobnie jak nasza, posiada również klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim.

  Celem wymiany jest podnoszenie kompetencji językowych, integracja i nauka poprzez wspólne zajęcia. Uczniowie węgierscy oraz ich opiekunowie przyjadą do Śremu 22 marca 2009r. i zostaną do 28 marca 2009r. W programie ich wizyty jest między innymi wycieczka do Poznania, Gdańska i Malborka, oraz wspólne warsztaty z uczniami polskimi. Uczniowie ze Śremu, wraz z opiekunami: paniami Anną Czubanowską i Katarzyną Wojciechowską, pojadą na Węgry we wrześniu 2009r.

źródło: Anna Czubanowska