Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wyniki egzaminów 2019

19 sierpnia 2019

 

 

 

Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów zewnętrznych – maturalnego i gimnazjalnego w roku 2019. Zarówno gimnazjum, jak i liceum wypadły znacznie powyżej średnich wyników województwa.

 

Matura na poziomie podstawowym

język polski matematyka język angielski  
58,19 65,52 82,27 LO Śrem
51,91 56,93 71,61 Województwo
50,11 50,05 66,1 Powiat
7 8 8 stanina

 

Matura na poziomie rozszerzonym

j.polski matematyka j.angielski biologia chemia fizyka geografia historia informatyka wos  
56,1 47,69 61,2 33,25 29,79 54,09 40,92 40,53 24,43 28,06 LO
53,54 34,48 55,31 33,06 38,8 39,67 27,9 36,67 38,93 22,76 Woj.
51,64 32,6 45,76 21,79 23,8 48,5 28,6 35,16 30,78 24,04 Pow.
6 7 7 7 6 8 8 7 5 7 stan.

 

Egzamin gimnazjalny

hist. i wos j.polski p.przyrodnicze matematyka j.ang.pdst j.ang.roz.  
75,08 72,49 61,11 57,03 91,8 85,03 Gim.Dwu.
58,03 61,23 49 41,33 66,36 51,06 Woj.
56,7 59,15 47,89 38,64 68,2 52,37 Pow.