Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

15 lipca 2014

 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum Dwujęzycznym w Śremie:

Język Polski – 82,4% – II wynik w Wielkopolsce bez miasta Poznania (w Poznaniu byłby to IV wynik)

Historia i WOS – 73% – III wynik w Wielkopolsce

Matematyka – 74,2% – II wynik w Wielkopolsce

Przyroda – 69,7% – IV wynik w Wielkopolsce.

 

Wszystkie części egzaminu zostały napisane w najwyższej 9 staninie w kraju.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

2 lipca 2012

Poniżej przedstawiona zostanie wstępna analiza egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w kwietniu 2012 roku. Do egzaminu przystąpiło 29 uczniów. Wyniki procentowe z poszczególnych przedmiotów wyglądają następująco:

 

j.angielski

podstawa

j.angielski

roz.

historia j.polski przyroda matematyka
GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE 93,55 89,38 80,76 80,48 66 79,59

KRAJ

63 46 61 65 50 47
OKRĘG 62 46 59 63 49 46
WOJEWÓDZTWO 62 46 60 63 50 46
POWIAT 58,54 44,77 58,5 60,75 48,17 45,52
             
STANINA 9 9 9 8 9 9

 

We wszystkich częściach egzaminu gimnazjaliści uzyskali zdecydowanie wyższy wynik od średnich w kraju, okręgu, województwie i powiecie. Nie powinno być to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę wysoki poziom wiedzy i umiejętności prezentowanych przez absolwentów szkół podstawowych, którzy zostali uczniami pierwszej klasy Gimnazjum Dwujęzycznego. Z języka angielskiego, historii i wos, przyrody i matematyki gimnazjum uzyskało wyniki w 9. staninie* – najwyższy wynik w kraju (4% szkół). Z języka polskiego jest to stanina 8. – bardzo wysoki wynik. 29 uczniów zdawało w sumie 174 egzaminu – 6 przedmiotów x 29. W sumie uzyskali 24 wyniki maksymalne: 11 angielski podstawowy, 6 angielski rozszerzony, 3 historia i wos, 2 przyroda oraz 2 matematyka. Największe przewyższenie (procentowa przewaga wyników gimnazjum nad wynikami w kraju) nastąpiło z języka angielskiego oraz matematyki, najniższe z języka polskiego.

 

* STANINA – W Polsceskala ta jest powszechnie używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjnąi komisje okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminyw oświacie. W praktyce Komisji utrwaliła się następująca tradycja nazywania kolejnych staninów (w nawiasach określona procentowo część populacji, która zawiera się w poszczególnych przedziałach):

1 – najniższy (4%)

2 – bardzo niski (6,6%)

3 – niski (12,1%)

4 – niżej średni (17,4%)

5 – średni (19,8%)

6 – wyżej średni (17,4%)

7 – wysoki (12,1%)

8 – bardzo wysoki (6,6%)

9 – najwyższy (4%)

Z punktu widzenia szkoły ważniejszą jest jednak informacja dotycząca przyrostu wiedzy i umiejętności pomiędzy sprawdzianem szkoły podstawowej oraz egzaminem gimnazjalnym. I tutaj w odróżnieniu od wyników okręgu, województwa i powiatu, Gimnazjum Dwujęzyczne w Śremie uzyskało wartość dodatnią. Różnica pomiędzy wynikiem egzaminu gimnazjalnego a sprawdzianu wynosi ponad jeden punkt procentowy na korzyść egzaminu, podczas gdy w okręgu, województwie i powiecie mamy do czynienia z tendencją odwrotną – wyższe wyniki na sprawdzianie od 0,5 do 2,4 punktu procentowego. Inaczej mówiąc różnica pomiędzy uczniami Gimnazjum Dwujęzycznego a pozostałą populacja uczniów uległa zwiększeniu.

 

 

GIMNAZJUM

DWUJĘZYCZNE

OKRĘG            WOJEWÓDZTWO POWIAT               
PRZYROST +1.02 -1,41 -0,45 -2,42
SPRAWDZIAN 80,6 55,75 54,75 55,13
EGZAMIN GIMNAZJALNY 81,62 54,24 54,29 52,71