Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

XLI Olimpiada języka rosyjskiego

12 marca 2010

XLI Olimpiada Języka Rosyjskiego
Dn. 27 lutego 2010 odbyły się w Poznaniu eliminacje okręgowe II stopnia
XLI Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Uczennica klasy IIf Magdalena Wojtkowiak zdobyła wyróżnienienie zajmując szóste miejsce w Wielkopolsce.
Opiekunem była p.H.Godlewska.