ZAPRASZAMY NA DRZWI OTWARTE

15 marca 2019

Zapraszamy do LO na DRZWI OTWARTE w sobotę 16 marca

Godzina 10 uczniowie – klas ósmych szkół podstawowych.

Godzina 12 – uczniowie klas trzecich gimnazjów.