Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w LO od 1 września 2020

26 sierpnia 2020

Na podstawie przepisów dotyczących zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w związku z uruchomieniem zajęć stacjonarnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie, na terenie szkoły zostają wprowadzone procedury, mające na celu zabezpieczenie uczniów i pracowników szkoły. Szczegółowy opis postępowania (zarządzenie dyrektora szkoły wraz z załącznikami) zostanie umieszczony w  dzienniku elektronicznym. Poniżej przedstawione są główne wytyczne dotyczące przebywania uczniów w szkole:

  1. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w czasie przemieszczania się po budynku szkoły (korytarze i toalety).
  2. Maseczki są ściągane po zajęciu miejsca w klasie.
  3. Po wejściu do szkoły i wchodząc do sal lekcyjnych należy zdezynfekować ręce.
  4. Zużyte maseczki wrzuca się do oznakowanych pojemników.
  5. W pracowni chemicznej, w czasie zajęć laboratoryjnych, uczniowie są zobowiązani do przynoszenia własnych fartuchów.
  6. Słuchawki i mikrofony w pracowniach językowych, mikroskopy w pracowni biologicznej, klawiatury i myszki w salach informatycznych oraz inne pomoce dydaktyczne używane na zajęciach, są dezynfekowane po każdej lekcji, na której były używane.
  7. Na zajęciach z wychowania fizycznego rezygnuje się z kontaktowych gier zespołowych.
  8. Uczniowie z objawami chorobowymi (kaszel, katar, gorączka) nie będą wpuszczani na teren szkoły