Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW

10 marca 2014

ZEBRANIA I KONSULTACJE DLA RODZICÓW

Dnia 12 marca 2014 roku odbędą się zebrania i konsultacje dla rodziców według nastepującego harmonogramu:

Klasy IIILO – godzina 16.00- 16.15 spotkania z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

IIIA- p. A. Kubska -sala nr 5

IIIB- p. m. Sokołówska- Nowak – sala nr 4

IIIC- p. J. Żeleźna – sala nr 8

IIID- p. A. Raczkiewicz – sala nr 6

IIIE- p. M. Frąckowiak – sala nr 24

IIIF- p. B. Kacza -sala nr 3

Po spotkaniach z wychowawcami  konsultacje przedmiotowe.

Rodzice uczniów klas I i II LO oraz I, II, III Gim – konsultacje przedmiotowe  w godzinach

od 16.00- 17.00