Zebrania klasowe i konsultacje przedmiotowe

1 lutego 2019

Zapraszamy Rodziców na zebrania klasowe i konsultacje przedmiotowe w poniedziałek, 4 lutego 2019 r. Zebrania godz. 17.00-17.30, konsultacje przedmiotowe godz. 17.30-18.30.  Numery sal lekcyjnych zostały wywieszone na parterze i piętrze. Nauczyciele nieobecni: p. A.Klimowska – dyżur wtorek godz. 16.00-17.00, p.K.Sarnowska i p.G.Kramm – dyżur w innym terminie. Uaktualnienie: nieobecna p. A.Lehmann – zebranie klasowe i konsultacje w innym terminie, Rodzice zostaną poinformowani w dzienniku elektronicznym. Nieobecna p.M.Tomczyk -dyżur w innym terminie.