Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zebrania śródokresowe i konsultacje przedmiotowe

12 stycznia 2016

Dnia 14 stycznia 2016 roku odbędą się zrbrania śródokresowe i konsultacje przedmiotowe dla rodziców.

Godzina 16.30-17.00

Zebrania z wychowawcami w następujących salach:

IA- p. A.Kubska- sala nr 33

IB- p. M.Sokołowska- Nowak- sala nr 25

IC- p. J.Żeleźna- sala nr 8

ID- p. M. Frąckowiak -sala nr 28

IE- p. M.Mroziewicz – sala nr 10

IGimA- p. K.Sarnowska- sala nr 11

IGimB- p. K.Wojciechowska- sala nr 12

IIA- p. T.Fijałkowski – sala nr 30

IIB- p. J.Brygier- sala nr 9

IIC- p. B.Kacza – sala nr 2

IID- p. D.Cieślińska -sala nr 24

IIGimA- p. A.Dembska -sala nr 26

IIGimB- p. J. Łuczak -sala nr 23

IIGimC- p. A.Karczewska- sala nr 14

IIIA- p. k.Grzesiak – zebranie  w piątek 15.01.

IIIB- p. K.Kasprzyk -sala nr 27

IIIC- p. A.Brzezińska -sala nr 7

IIID- p. J.Urbaniak -sala nr 5

IIIE- p. H.Godlewska- sala nr 3

IIIGimA- p. J.Jankowiak -sala nr 6

IIIGimB- p. A.Springer -sala nr 4

W godzinach od 17.00-18.30 odbędą się konsultacje przedmiotowe.