Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zjazd absolwentów z okazji 155 lat szkoły

12 kwietnia 2013

W poniedziałek 8. kwietnia mieliśmy przyjemność gościć absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie. Spotkanie odbyło się z okazji 155-lecia naszej szkoły. Rozpoczynamy publikacje sprawozdania z przebiegu uroczystości, wspomnień uczestników zjazdu oraz zaproszonych gości. Na stronie znajdą Państwo również linki do galerii zjazdowych. Ze strony szkoły chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom Zjazdu Absolwentów oraz uczniom, nauczycielom i członkom Stowarzyszenia Absolwentów za przygotowanie całej imprezy.

 

Galeria 1

Galeria 2

Galeria 3

Galeria 4

Galeria 5

Galeria 6

Relacja z otwarcia Galerii Wybitnych Absolwentów

 

8 kwietnia świętowaliśmy 155-lecie Szkoły. Na urodziny zjechało 140 absolwentów, którzy zdawali maturę 50 i więcej lat temu. Po Mszy św. w Kościele Pofranciszkańskim, uroczystość w auli rozpoczął hejnał śremski (na trąbce – Michał Ratajczak) i wiersz pt.”Kocham Śrem” (recytacja-Katarzyna Trot, akompaniament na gitarze- Hubert Błaszczyk). Następnie Dyrektor P. Mulkowski wspomniał o jubileuszu szkoły, a G. Wasielewska (Stowarzyszenie Absolwentów LO) przybliżyła ideę, otwieranej w dniu jubileuszu, Galerii Wybitnych Absolwentów.

Tytuł Wybitny i miejsce w Galerii otrzymało sześciu absolwentów, którzy zdawali maturę na początku istnienia naszej Szkoły. Sylwetki Wybitnych prezentowali specjalni goście, często kontynuatorzy ich dzieł. Rozpoczął laudacją prof. A. Kaliny najstarszy uczestnik zjazdu dr inż. Edward Talarczyk, absolwent z 1946 roku. Sylwetkę ks. P. Wawrzyniaka przedstawił ks. Biskup Zdzisław Fortuniak, także nasz absolwent (1956 r.). O prof. H. Święcickim, pierwszym rektorze UAM, laudację wygłosił aktualny prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Kazimierz Krasowski. Pani Alicja Kobus, wiceprzewodnicząca Rady Zw. Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, wygłosiła mowę pochwalną na cześć  prof. E. Mittwocha.

Prof. dr hab. Bohdan Synal był studentem, a następnie  współpracownikiem prof. K. Idaszewskiego na Politechnice Wrocławskiej i laudację wzbogacił o osobiste wątki.  

Ostatnią  laudacją dr L. Mycielskiego spiął klamrą przeszłość z teraźniejszością najmłodszy uczestnik uroczystości M.Rozmiarek, uczeń II klasy Gimnazjum Dwujęzycznego, tegoroczny laureat statuetki Józefa w kat. Omnibus Roku.

Po uroczystości w auli młodzież poprowadziła uczestników polonezem do odsłonięcia galerii, którego dokonał  najstarszy absolwent.

Następnie w przygotowanych przez nauczycieli i młodzież kawiarenkach, odbyły się spotkania absolwentów-nestorów, którym wręczono Jubileuszowy Certyfikat, okolicznościową publikację i sprawozdanie dyrektora szkoły za 2011 rok.

Na zakończenie zjazdu można było obejrzeć w auli spektakl teatralny przygotowany przez uczniów pod kierownictwem p. B. Kacza.

 

Inicjatywę Galerii ubrał w projekt i podarował nam , artysta plastyk Tadeusza Wełyczko, absolwent z 1978 roku. Dzięki niemu pobyt Wybitnych w naszej szkole został utrwalony umieszczeniem ich biogramów na ścianie korytarza i medalionów w chodniku; tym samym, którym codziennie zmierzali do swojej szkoły. W ten symboliczny sposób będą zawsze obecni w życiu szkoły i śremskiej społecznośc,i dając poczucie dumy ze wspólnych korzeni. Dzięki Nim młodzi śremianie mają do kogo równać.

Składamy serdeczne podziękowanie darczyńcom i wszystkim, którzy pomogli przygotować uroczystość i ugościć jej uczestników. Absolwentom-nestorom i Gościom dziękujemy za uświetnienie swoją obecnością uroczystości otwarcia Galerii Wybitnych Absolwentów naszej Alma Mater.

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Liceum Ogólnokształcącego

 

Galerię wsparli finansowo:

  • Powiat Śremski i Gmina Śrem,
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski,
  • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP Oddział Poznań,
  • Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra Wawrzyniaka,
  • Intermarche i  „Społem” PSS,
  • Absolwent z 1959 roku.