Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Złota Księga Absolwentów

28 lutego 2010

Obecny wizerunek LO tworzą nie tylko patron szkoły, sztandar, zjazdy klasowe- widoczne znaki minionych lat i dni. Wierni dokonaniom naszych poprzedników dopisujemy również nowe karty tej tradycji. Jedną z nich jest idea związana ze Złotą Księgą Absolwentów, która  narodziła się w 2005roku. Dyrektor i Rada Pedagogiczna postanowili utrwalać na piśmie sylwetki wybitnych maturzystów cenionych zarówno w środowisku uczniowskim, jak i nauczycielskim. Wpisu do tej księgi  dokonuje się, jeżeli osiągnięcia ucznia nie pozwalają innym o nich zapomnieć, a zarazem, gdy absolwent spełni jedno z kryterium:

 • ukończył szkołę ze średnią ocen co najmniej 5,0 i ma wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i zdał maturę przynajmniej na 90% na poziomie podstawowym i 80% na poziomie rozszerzonym,
 • jest laureatem olimpiady przedmiotowej,
 • jest stypendystą Starosty, Marszałka Województwa Wielkopolskiego lub Prezesa Rady Ministrów,
 • inne ( np. uczeń ma osiągnięcia na polu charytatywnym, społecznym, artystycznym) zaproponowane przez Kapitułę, w skład której wchodzą Amelia Zdunek- zastępca dyrektora szkoły, Maria Szczepaniak- pedagog szkolny, Beata Kacprzak- przedstawiciel Rady Pedagogicznej.


  Wyróżnienie powyższe przyznaje świeżo upieczonym absolwentom Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy, nauczycieli LO, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub organizacji działających w szkole i środowisku.

  Uczniowie zapisani w Złotej Księdze Absolwentów:

 • Paulina Łakoma
 • Dorota Grzywaczyk
 • Filip Kownacki
 • Szymon Kubala
 • Katarzyna Jarosz
 • Barbara Kaźmierczak
 • Małgorzata Milkiewicz
 • Szymon Nowak
 • Bartosz Zimny
 • Magdalena Stachowska
 • Krzysztof Wojtkowiak
 • Jan Szymenderski

źródło: Anna Springer i Agnieszka Drwęska