Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

„Życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”

29 maja 2013

 Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio składa serdeczne podzię -kowania uczniom naszej szkoły oraz koordynatorowi pedagog Marii Szczepaniniak za aktywny udział w akcjach „Czary mary okulary” oraz „Opatrunek na ratunek”.

Cieszymy się, że nasi uczniowie są wrażliwi na krzywdę ludzką i pamiętają o najuboższych mieszkańcach świata.