Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Program działania i budżet na 2015

Załącznik do uchwały nr 3/2015
Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
z dnia 25 marca 2015 roku

PROGRAM DZIAŁANIA I BUDŻET NA ROK 2015

STOWARZYSZENIA  ABSOLWENTÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W ŚREMIE

PROGRAM

W roku 2015 planuje się podejmowanie szeregu działań mających na celu integrowanie środowiska absolwentów szkoły, promocję osiągnięć szkoły oraz pozyskiwanie nowych członków w tym:

1.      Organizacja zjazdu z okazji jubileuszu 50-lecia zdania matury w części dotyczącej spotkania w szkole (zgodnie z realizowanym od 3 lat scenariuszem):

 • informacja o Stowarzyszeniu,
 • wspomnienie matury 1965 roku i porównanie z nową maturą,
 • wykonanie i wręczanie certyfikatów okolicznościowych,
 • ogłoszenie i uhonorowanie najlepszego świadectwa dojrzałości 1965 roku.

2.      Organizacja Koncertu Walentynkowego/8 marca – promocja talentów muzycznych absolwentów.
3.      Działalność Salonu Absolwenta – prezentacja pasji, talentów i dokonań absolwentów.
4.      Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, koncertów okazjonalnych.
5.      Wyróżnianie najlepszych:

 • Wybór oraz nadanie tytułu „Maturzysta Roku 2015”. Wręczenie certyfikatu i pióra z tytularnym grawerem odbędzie się podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016.
 • Nagroda Stowarzyszenia dla ucznia/absolwenta na Przeglądzie Piosenki Religijnej Śremsong 2015

6.      Poszerzenie Galerii „Wybitnych Absolwentów” – w roku jubileuszu 90-lecia Polskiego Radia wprowadzamy do Galerii absolwenta z 1918 roku Witolda Hulewicza, współtwórcę Polskiego Radia, twórcę teatru radiowego:

 • wybór kapituły i przeprowadzenie procedury nadania tytułu,
 • przygotowanie i zamontowanie medalionu i tablicy z biogramem,
 • pozyskanie i organizacja projekcji filmu „Inny. Życie Witolda Hulewicza” celem zapoznania młodzieży z sylwetką i osiągnięciami starszego kolegi,
 • wydanie kolejnego zeszytu do publikacji „Galeria Wybitnych Absolwentów”,
 • współorganizacja uroczystości 157 –lecia szkoły i odsłonięcie tablicy i medalionu.

7.      Propozycje rekreacyjne:

 • organizacja Pieszego Rajdu Absolwenta,
 • nordik wolking w okresie wiosenno-letnim.

8.      Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, w działaniach  „Przystanek LO” , Zaduszki Muzyczne oraz w organizowanych przez absolwentów spotkaniach jubileuszowych i okazjonalnych.
9.      Promocja Stowarzyszenia w miejscowych mediach, oraz na stronie LO.

BUDŻET NA 2015 ROK

Na rok 2015 planuje się środki w wysokości                                            10.019,81

 • stan konta na 1.I.2015                                                       8.669,81
 • odsetki od lokaty środków                                                    150,00
 • składki członkowskie                                                         1.200,00

Na planowaną działalność w roku 2015 planuje się wydatki w wysokości

                                                                                                                      4.410,00

 • przesyłki, materiały biurowe, artykuły spożywcze                    150,00
 • ceremoniał wręczenia tytułu Maturzysta Roku 2014               350,00
 • nagroda Stowarzyszenia na Śremsongu’2015                          60,00
 • koszty organizacji działań kulturalnych i edukacyjnych        1.800,00
 • poszerzenie galerii:                                                            2.050,00
  • medalion                            700,00
  • tablica                                400,00
  • wkładka do publikacji          800,00
  • montaż                               150,00

Funkcjonowanie działalności Salonu Absolwenta, organizacja spotkań i koncertów będą współfinansowane wpływami z odpłatności uczestników. Ponadto Zarząd będzie występował o pozyskanie środków zewnętrznych na rozszerzenie Galerii Wybitnych Absolwentów, programy indywidualnego nauczania dla uczniów wybitnie zdolnych, doposażenie księgozbioru biblioteki szkolnej i wyposażenia pracowni szkolnych.

Prezes Zarządu
Gabriela Wasielewska