Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na piątek, 5 lutego 2021 r.

nr lekcji klasa nauczyciel nieobecny zastępstwo
 3 i 4  IIA  B.Kacza  Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
 5 i 6  IIIF  B.Kacza  wolna
 3  IIB  M.Sokołowska-Nowak   J.Jankowiak (j.polski), Teams,
 5  IIB  M.Sokołowska-Nowak   H.Godlewska (godz. wych.) 
3 IB K.Kasprzyk wolna
4 i 5 II i K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
6 IIF K.Kasprzyk Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu
1 i 2 IE A.Owczarczak wolna
3 i 4 III F A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa, Teams
6 i 7 IIE A.Owczarczak Uczniowie mają przerwę w lekcjach na Teams, pozostają w domu