Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Zastępstwa na środę, 18 stycznia 2023 r.

Nr lekcji Klasa Nauczyciel nieobecny Zastępstwo
1 Gr.IIIA J.Czeterbok A.Czubanowska cała klasa
3 IVC J.Czeterbok M.Szczepaniak (doradztwo zawodowe)
4 IVC J.Czeterbok P.Dogondke
5 Gr.IVB J.Czeterbok I.Wołowiec cała klasa
6 i 7 Gr.ID J.Czeterbok R.Rymaniak cała klasa
1 IA K.Grzesiak wolna
7 IE K.Grzesiak A.Fijałkowska
4 Gr.IE A.Kubska Biblioteka (A.Drwęska)
5 Gr.IIIC A.Kubska M.Sokołowska-Nowak
8 Gr.IF A.Kubska I.Wołowiec cała klasa
8 IC A.Lehmann wolna
4 Gr.IIE P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
5 Gr.IIC P.Mulkowski M.Frąckowiak cała klasa
1 i 2 Gr.IIIE A.Owczarczak K.Wojciechowska cała klasa sala nr 22
3 Gr.IIC P.Snela A.Dembska cała klasa
4 Gr.IE P.Snela Biblioteka (A.Drwęska)
5 Gr.IIIC P.Snela M.Sokołowska-Nowak, sala nr 33
8 Gr.IIIE P.Snela M.Mroziewicz projekt Kino-Szkoła w bibliotece
1 Gr.IIID M.Tomczyk I.Wołowiec cała klasa
2 Gr.IVD M.Tomczyk A.Czubanowska cała klasa
3 Gr.IIA M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
4 i 5 Gr.IB M.Tomczyk R.Rymaniak cała klasa
1 IVE J.Jankowiak wolna
2 IVB J.Jankowiak M.Mroziewicz
3 IIID J.Jankowiak Biblioteka (A.Drwęska)
4 IIID J.Jankowiak D.Cieślińska
       
       

 Projekt Kino-Szkoła  klasa IIIE–p. M. Mroziewicz

Lek. 6,7,8 –Biblioteka

 Konkurs z historii –p. K. Grzesiak

Lek. 7 i 8 – sala nr 32