Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Pedagog

W sytuacji epidemii koronawirusa zachęcamy do zapoznania się z następującymi treściami:

PEDAGOG

Szkolny Ośrodek Kariery w Liceum Ogólnokształcącym im. Gen. Józefa Wybickiego działa od 15.12.2003 r. Powstał w ramach programu aktywizacji zawodowej PIERWSZA PRACA – Grant MGPiPS.

Opiekę nad Szkolnym Ośrodkiem Kariery pełni mgr Maria Szczepaniak – pedagog szkolny, doradca zawodowy i mgr Anna Lehmann – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, doradca zawodowy. Obie panie ukończyły studia podyplomowe na kierunku „Poradnictwo zawodowe”.

Do działalności SzOK zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie, pakiet broszur i ulotek oraz książki.

Działalność Szkolnego Ośrodka Kariery przewiduje:

 1. udzielanie uczniom porad zawodowych i udostępnianie materiałów na temat wyboru zawodu i dalszej ścieżki kształcenia,
 2. wykonywanie testów określających indywidualny profil zawodowy,
 3. udostępnianie oferty edukacyjnej szkół wyższych, policealnych województwa wielkopolskiego oraz innych województw,
 4. przeprowadzanie warsztatów:
  • Moje mocne i słabe strony
  • Wybór dalszej drogi kształcenia
  • Mój profil zainteresowań
  • Jak napisać CV i list motywacyjny?
  • Autoprezentacja
  • Optymalne środowisko pracy
  • Procedury uruchamiania działalności gospodarczej
  • Zawody przyszłości

 

W roku szkolnym 2022/2023 gabinet pedagoga jest czynny:

 • Poniedziałek  – 8.00 – 13.30
 • Wtorek – 8.00 – 12.30
 • Środa – 10.00 – 16.00
 • Czwartek – 8.00 – 13.00
 • Piątek – 8.00 – 12.30