Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
W ŚREMIE

ROK SZKOLNY 2016/2017
nr konta SBL Śrem 35 9084 0003 0010 0205 2000 0001

Wysokość składki na rok szkolny 60 zł

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

  • Przewodniczący – Adrian Domański  e-mail: radarodzicow@losrem.pl    tel.  600 887 525
  • Z-ca przewodniczącego – Paweł Skotarczak
  • Skarbnik – Ewa Napierała

Członkowie Rady Rodziców:

1a gimnazjum

Eliza Ziółkowska

1b gimnazjum

Karolina Wrzesińska

2a gimnazjum

Anna Kamińska-Gapys

2b gimnazjum

Adrian Domański

3a gimnazjum

Agnieszka Pasik

3b gimnazjum

Justyna Wolniewicz

3c gimnazjum

Krystyna Suska

1a

Paweł Skotarczak

1b

Agnieszka Filipowiak

1c

Adam Giełda

1d

Grzegorz Kiel

1e

Anna Andrzejczak

2a

Krzysztof Baczyński

2b

Renata Oleszak

2c

Robert Piątek

2d

Justyna Janiak

2e

Bogusława Górkiewicz

3a

Bogdan Włodarczak

3b

Katarzyna Pruszek

3c

Anita Pichel

3d

Mariusz Dziuba

Pliki do pobrania: