Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
przy Liceum Ogólnokształcącym
W ŚREMIE

ROK SZKOLNY 2021/2022
nr konta SBL Śrem 35 9084 0003 0010 0205 2000 0001

Wysokość składki na rok szkolny 60 zł

Prezydium Rady Rodziców w składzie:

  • Przewodniczący – Tomasz Frąckowiak
  • Z-ca przewodniczącego – Maria Konecka
  • Skarbnik – Ewa Napierała
  • Sekretarz – Hanna Kaźmierczak

Członkowie Rady Rodziców:

1a Agnieszka Frąckowiak
1b Stanisław Byszewski
1c Maria Konecka
1d nie wybrano delegata
1e Magdalena Krajczyńska
2a Anna Stachowiak
2b Sylwia Tulińska
2c Anna Witkowska
2d Justyna Bartkowiak
2e Tomasz Frąckowiak
3a Agnieszka Filipowiak
3b Agnieszka Zawal
3c Hanna Kaźmierczak
3d Aneta Kucharczyk
3e Piotr Stypczyński
3f Radosław Trzciński
3g Agnieszka Piasecka-Kałuża
3h Katarzyna Czapp
3i Daniel Olbert
3j Krzysztof  Tomaszewski
3k Edyta Szlachetka-Wawrzyniak
Ewa Napierała

Pliki do pobrania: