Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Rekrutacja 2022/2023

Fimy LO

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacji do LO
 2. Terminarz rekrutacji do LO –załącznik nr 1
 3. Podanie do LO – załącznik nr 2
 4. Ankieta –załącznik nr 3
 5. Konkursy uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022-2023

 
Test dwujęzyczność:

 1. Przykładowy test do klasy dwujęzycznej
 2. Klucz do testu

 

Pytania pojawiające się w trakcie spotkań on-line:

1. Gdzie można szukać informacji dotyczących tegorocznej rekrutacji?

W zakładce rekrutacja (strona www.losrem.pl) oraz na stronie Kuratorium Oświaty

2. Kiedy odbędą się Drzwi Otwarte w LO?

26 lutego o godzinie 10.00

3. Ile klas zostanie uruchomionych w LO i jakie?

 • Klasa matematyczna (rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka)
 • Klasa matematyczna dwujęzyczna (rozszerzenia: matematyka, geografia, języka angielski – poziom dwujęzyczny)
 • Klasa humanistyczna (rozszerzenia: j.polski, historia, j.angielski)
 • Klasa humanistyczna dwujęzyczna (rozszerzenia: historia, j.polski, j.angielski -poziom dwujęzyczny)
 • Klasa biologiczna (rozszerzenia: biologia, chemia), jeżeli będzie zainteresowanie powstanie także klasa biologiczna dwujęzyczna (rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski -poziom dwujęzyczny)

W zależności od wyników ankiet dla uczniów dwie klasy zostaną zdublowane (czyli zamierzamy otworzyć siedem oddziałów). 

AKTUALIZACJA Z 23.02.2022 r. 

Z ankiet przeprowadzonych wśród kandydatów do LO wynika, że największe zainteresowanie budzi klasa biologiczna dwujęzyczna (rozszerzenia: biologia i chemia, j. angielski- poziom dwujęzyczny)

Kandydaci i ich rodzice wyrażają także duże zainteresowanie ofertą dotyczącą klasy biologicznej z rozszerzonym językiem polskim i angielskim. 

Informujemy, że obie klasy znajdą się w naszej ofercie edukacyjnej. Oznacza to, że do wymienionych w pkt.3 klas zostały dodane następujące dwie klasy:

 • Klasa biologiczna dwujęzyczna (rozszerzenia: biologia, chemia, j.angielski -poziom dwujęzyczny)
 • Klasa biologiczna z rozszerzonym językiem polskim, angielskim i biologią.

Łącznie w roku szkolnym 2022/2023 otworzymy 7 klas.

 1. Co oznacza termin klasa dwujęzyczna?

Klasa dwujęzyczna to taka, w której niektóre przedmioty nauczane są w dwóch językach: w języku obcym i języku polskim. Absolwent klasy dwujęzycznej w LO od 2023 r. będzie miał obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym. Może także dodatkowo zdawać egzamin na poziomie dwujęzycznym z przedmiotu maturalnego nauczanego w klasie dwujęzycznie. LO, w zależności od profilu klasy, w swojej ofercie posiada następujące przedmioty nauczane dwujęzycznie: biologia, geografia, fizyka, historia, podstawy przedsiębiorczości. Angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym to ponad tysiąc godzin języka w ciągu 4 lat w LO nauczanego w małych grupach przez dwóch nauczycieli języka angielskiego w obrębie jednej klasy.

 1. Czym różni się klasa z rozszerzonym językiem angielskim od dwujęzycznej?

W klasie z rozszerzonym językiem angielskim uczeń ma do dyspozycji około sześciuset godzin języka, a w klasie dwujęzycznej ponad tysiąc. Opis klasy dwujęzycznej w pytaniu powyżej. Dla porównania w klasie bez rozszerzonego języka angielskiego jest tych godzin około czterystu.

 1. Jakie języki obce nauczane są w LO Śrem?

Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Może on być nauczany na poziomie podstawowym, rozszerzonym lub dwujęzycznym. Drugimi językami obcymi są: język rosyjski, język francuski i język niemiecki. Języki obce nauczane są w małych grupach. Szkoła dysponuje dwoma salami językowymi –polecamy wirtualny spacer po LO na stronie szkoły.

 1. Jak wyposażona jest pracownia chemiczna?

Pracownia wyposażona jest w stanowiska do samodzielnej pracy laboratoryjnej dla uczniów, stół demonstracyjny dla nauczyciela, dygestorium, stanowiska do mycia sprzętu laboratoryjnego, palniki gazowe oraz zaplecze chemiczne, w którym w odpowiednich szafach przechowywane są odczynniki chemiczne.

 1. Czy w LO są kółka zainteresowań?

Szkoła promuje talenty i stara się pomagać w rozwijaniu pasji. Na uczniów LO czeka szeroki wachlarz działalności poza lekcyjnych. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski i realizuje swoje pomysły na uatrakcyjnienie pobytu w LO. Macie szansę działać w  internetowym Radiu EL – prawdopodobnie jednym z niewielu w Polsce. Czeka na Was także szkolna telewizja Okiem Józefa. Wyjątkowy jest także Teatr LO Scena bez Kurtyny prowadzony przez instruktor teatralną. Młodzież w teatrze wystawia spektakle teatralne, które podbijają serca lokalnej społeczności. Możecie także działać w wolontariacie lub w harcerstwie. Swoje artystyczne pasje rozwiniecie także podczas szeregu imprez muzycznych organizowanych w LO jak np. Zaduszki Muzyczne. Ponadto, sportowcy LO rozwijają swoje umiejętności podczas treningów siatkówki. Nowością w LO są zajęcia uważności Mindfulness prowadzone przez wykwalifikowaną trenerkę uważności.

 1. W jakich godzinach pracuje szkoła i jak wygląda plan lekcji?

Szkoła pracuje w godzinach od 8.00-16.00. W roku szkolnym 2021/2022 wyjątkowo grupy laboratorium chemii mają zajęcia raz w tygodniu do 16.50.

 1. Czy będzie trudno się dostać do LO?

W roku szkolnym 2022/2023 przyjmiemy 210 osób. Jest to zwiększenie o dwa oddziały podyktowane tym, że roczniki 2007 i 2008 są podwójnym rocznikiem. Szkoła z kilkuletnim wyprzedzeniem planuje swoją ofertę, dlatego też  jesteśmy przygotowani na przyjęcie Was do szkoły. Podczas procesu rekrutacji, który rozpocznie się w maju, oferujemy kandydatom pomoc w wypełnianiu wniosku i doradztwo zawodowe. Zachęcamy Was do kontaktu ze szkołą i prosimy o słuchanie naszych rad – chcemy Wam pomóc przejść przez długi proces rekrutacyjny w jak najmniej stresujący dla Was sposób.

 1. Czy jeżeli biorę pod uwagę szkołę w innym powiecie to mogę jednocześnie złożyć podanie do LO Śrem?

Tak, każdy powiat to inny system rekrutacyjny. Organ prowadzący szkołę w danym powiecie decyduje o liczbie wyborów w systemie rekrutacyjnym właściwym dla danego powiatu. Kandydat może więc wybrać szkoły w różnych powiatach i w obu systemach szkoły pierwsze będą pierwszym wyborem. Jednak w momencie określonym terminarzem rekrutacji kandydat będzie zobowiązany do złożenia oryginału świadectwa. Jest tylko jeden oryginał więc kandydat wybrać może tylko jedną szkołę.

 1. Z jakimi uczelniami współpracuje LO Śrem i w jaki sposób mogę się naukowo rozwijać w tej szkole?

LO współpracuje między innymi z Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Przyrodniczym, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem im. M. Kopernika w Toruniu, Politechniką Wrocławską i szeregiem instytucji  np. British Council czy Bilingualism Matters. Szkoła prowadzi także Klasę Akademicką z biologii w ramach programu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska. W tym samym projekcie LO zostało wytypowane do Super Ligi Liceów z przedmiotów takich jak język angielski, matematyka i historia.

 1. Jaka jest zdawalność egzaminu maturalnego w LO Śrem?

Zdawalność matury wynosi prawie 100%. Przedmioty rozszerzone zdawane są powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej, dzięki czemu szkoła jest wyróżniana w plebiscycie Perspektyw. W szkole uczy ponad 30 czynnych egzaminatorów maturalnych, w tym egzaminatorów matury dwujęzycznej i egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty. Nauczyciele są także przewodniczącymi i weryfikatorami zespołów egzaminacyjnych w OKE.

 1. Czy mogę liczyć na pomoc w nauce, jeżeli okaże się, że w mojej klasie mam kłopot z opanowaniem materiału?

W szkole działa uczniowski wolontariat. Starsi uczniowie udzielają lekcji młodszym koleżankom i kolegom w szkole. Działanie to już się sprawdziło i będzie kontynuowane. Do dyspozycji uczniów są także doradcy zawodowi i pedagog szkolny. Biblioteka szkolna oferuje wsparcie w zakresie maturalnym z  języka polskiego.

 1. Gdzie mogę w szkole spędzić czas jeżeli dojeżdżam do szkoły i chcę zaczekać na transport?

Zapraszamy serdecznie do biblioteki szkolnej gdzie można odrobić zadanie domowe, skorzystać z centrum multimedialnego lub poczytać książki. Możesz także zaczekać w sklepiku szkolnym i zjeść zdrową przekąskę.

 1. Czy szkoła oferuje lekcje etyki i wychowania do życia w rodzinie?

Tak.

 1. Czy są w szkole klasy sportowe?

Nie. Jednak uczniowie LO biorą udział w różnych zawodach sportowych, mogą także uczęszczać na treningi siatkówki.

 1. Czy w ofercie szkoły jest język hiszpański?

   Nie.

 1. Ile pracowni przedmiotowych posiada szkoła?

8 pracowni:

Pracownia chemiczna, fizyczna, biologiczna, dwa laboratoria językowe, dwie pracownie informatyczne i pracownia geograficzna.

W szkole znajduje się także okazała biblioteka szkolna z imponującym księgozbiorem ponad 16.000 woluminów, posiada ona także katalog online.

 1. Kto może mi pomóc zdecydować jaką klasę wybrać?

Zapraszamy do kontaktu z doradcami zawodowymi w LO, którzy działają w Szkolnym Ośrodku Kariery.

 1. Kiedy mogę zwiedzić szkołę?

Zachęcamy do skorzystania z wirtualnego spaceru na stronie www.losrem.pl. Zajrzyjcie do pracowni, obejrzyjcie filmiki, posłuchajcie przewodnika. Zapraszamy na Drzwi Otwarte 26 lutego 2022 r. o godz. 10.00

    22. Jakie osiągnięcia komisja rekrutacyjna uwzględnia w postępowaniu rekrutacyjnym?

Ustawa określa kryteria brane pod uwagę. Jednym z nich są szczególne osiągnięcia ucznia, ale tylko te wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Przypominamy, że na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w części dotyczących szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3) realizację lub ukończenie programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wraz z nazwą tego programu, jeżeli uczeń uczęszczał do oddziału międzynarodowego, w którym program ten był realizowany.

23. W jaki sposób przelicza się punkty w postępowaniu rekrutacyjnym?
Reguluje to rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 punktów. Zaznaczyć należy, iż w tym roku nadal egzamin ósmoklasisty obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy.

 

Kryteria Maksymalna liczba punktów1
Punkty za świadectwo: 100 pkt
ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
szczególne osiągnięcia 18 pkt
świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt
aktywność społeczna 3 pkt
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3   = 30 pkt

za oceny wyrażone stopniu: celującym – przyznaje się po 18 pkt, bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt, dobrym – przyznaje się po 14 pkt, dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt, dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

W LO

 I PRZEDMIOT PUNTKOWANY TO JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY*

 II PRZEDMIOT PUNKTOWANY W KLASACH:

1A – historia

1B – biologia

1C – biologia

1D – fizyka

1E – geografia

1F – historia

1G – biologia

* – w klasach dwujęzycznych język nowożytny (zgodnie z Dziennikiem Ustaw poz.1082), w pozostałych język angielski