Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Wolontariat

Szkolny Klub Wolontariatu działa na terenie naszej szkoły od stycznia 2004r. Obecnie liczy 61 członków. Uczniowie pracują jako wolontariusze w Domu Opieki Społecznej przy ulicy Farnej w Śremie Pomagają rodzinom mającym dzieci niepełnosprawne, w świetlicy socjoterapeutycznej „Kontrast” (program „Starszy brat, starsza siostra”). Tradycją są już organizowane corocznie takie akcje charytatywne, jak: „Aniołek”, „Zajączek”, „Placek zamiast kwiatka”. Oprócz tego wolontariusze angażują się w charytatywne akcje jednorazowe ( np.: „Złotówka dla Azji”, „Imieniny Filipa”).

Dzięki pozyskaniu sponsorów oraz uzyskaniu pieniędzy ze sprzedaży placków już czwarty raz w tym roku organizować będziemy majówkę dla osób starszych z Domu Opieki Społecznej w Śremie oraz Dzień Dziecka z udziałem dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Dzięki temu szerzymy i propagujemy ideę wolontariatu w środowisku lokalnym. Działania Szkolnego Klubu Wolontariatu zostały docenione przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” i Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, gdzie w konkursie „Uwolnij Pomysł” uzyskaliśmy w 2005 roku wyróżnienie. Członkowie wolontariatu biorą udział w różnego rodzaju kursach na temat wolontariatu. W ubiegłym roku osoby pełnoletnie ukończyły kurs dla wychowawców kolonijnych i pracowali jako wolontariusze na koloniach. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są osobami odpowiedzialnymi, wrażliwymi na potrzeby innych i gotowymi poświęcić swój czas.

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariatu są: Maria Szczepaniak, Dorota Cieślińska, Katarzyna Wojciechowska i Justyna Żeleźna.