Kontakt

Dyrektor szkoły:
mgr Piotr Mulkowski
Zastępcy dyrektora:
mgr Amelia Zdunek
mgr Agnieszka Dembska
Kontakt ze szkołą:
ul. Poznańska 11
63-100 Śrem
tel. 61 28-10-024
fax. 61 88-55-029
Księgowość: 61 88-55-028
e-mail: sekretariat@losrem.pl
NIP: 785-17-76-678
Sekretariat czynny:
od 8:00 do 15:00
Spis telefonów wewnętrznych:
21 Sekretariat
24 Księgowość
25 Biblioteka
26 Pokój nauczycielski
27 Pedagog
28 Pielęgniarka
30 Sala gimnastyczna