CZWÓRKA W FINALE OLIMPIADYCZWÓRKA W FINALE OLIMPIADY

Zmiana  planuZmiana planu

  NA  MAŁEJ  SCENIE… WIELKIE TALENTY NA MAŁEJ SCENIE… WIELKIE TALENTY

ODWIEDZINY U MIESZKAŃCÓW DPS W PSARSKIEMODWIEDZINY U MIESZKAŃCÓW DPS W PSARSKIEM

NASI HUMANIŚCI W FINALE OLIMPIADYNASI HUMANIŚCI W FINALE OLIMPIADY

Zebrania śródokresowe i konsultacje przedmiotoweZebrania śródokresowe i konsultacje przedmiotowe

KOLĘDOWANIE PO GÓRALSKU. KOLĘDOWANIE PO GÓRALSKU.

Klasy I LO Klasy I LO

Plan lekcji

Proszę wybrać z listy klasę, plan wyświetli się automatycznie.

Klasa: