2A

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45        II roz  Uz KK27/
2 8:50 – 9:35  II roz  JCz/PS 10/32  II roz  II roz  KK 27
3 9:45 – 10:30  II roz  JCz/PS 10/32  JCz/PS  10/32  TF 30  Sko 2
4 10:50 – 11:35  KK 27  GK 23  MR/Koc  TF 30  TF 30
5 11:45 – 12:30  TF 30  JŁ 7  MR/Koc  JŁ 25  JCz/PS 10/32
6 12:40 – 13:25  TF 30  TF 30 JŁ 24  JCz* 10  MR/Koc
7 13:35 – 14:20  JCz/PS 10/32  TF 30  TF 30  JCz/PS 10/22  II język
8 14:25 – 15:10  KG/  9  Sko 2  TF 30  II język  II język
9 15:15 – 16:00  KG/9      II język  
10 16:05 – 16:50