2B

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45  BK lab/   25  Roz inf/     31  II roz (uz)  II roz  roz ang KW 10/AK 2a/ roz inf 31/uz KK 27/
2 8:50 – 9:35  II roz  Roz inf 31/  uz MSzcz     II roz   II roz  ENP 23
3 9:45 – 10:30  II roz  KCz/JB  KK 27  I język  MM 4
4 10:50 – 11:35  I język  KCz/JB  KK 27  I język  KK 27
5 11:45 – 12:30  KK 27  MM 14  ENP 5 PB 14  KCz/JB
6 12:40 – 13:25  KK 27  KG 9  ENP 5  MM 14  KG  23
7 13:35 – 14:20  KK 27          /BK lab 25  PB/AZ 8/29  MM 14  II język
8 14:25 – 15:10  BK * 25              /Uz KG 9  roz ang KW 7/AK2a/ uz II roz  II język  II język
9 15:15 – 16:00      roz ang KW7/AK2a/ uz MSN25  II język  
10 16:05 – 16:50