2C

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 MSN lab/ 25/24  roz inf/   31  II roz (uz)  II roz  roz ang KW 10/AK 2a/KK uz 27/roz inf 31
2 8:50 – 9:35  II roz  roz inf    31/uz MSzcz  II roz  II roz  TF 8
3 9:45 – 10:30  II roz  KS 9  ENP 8  I język  TF 8
4 10:50 – 11:35  I język  Sko 2  AKa/Koc  I język  EKR 12
5 11:45 – 12:30  EKR 12  ENP 5  AKa/Koc  Sko 2  EKR 12
6 12:40 – 13:25  EKR 12  ENP 5 TF 14  EKR 12  AKa/Koc
7 13:35 – 14:20 TF 8  EKR*  12  KS 9  EKR 12  II język
8 14:25 – 15:10    Uz KG/   9  roz ang KW 22/AK 2a/ Uz II roz  II język  II język
9 15:15 – 16:00      roz ang KW 7/AK 2a/Uz MSN 25  II język  
10 16:05 – 16:50