2E

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00 – 8:45 II roz II jęz. AZ 14 II roz BK lab/ 25
2 8:50 – 9:35 II roz II jęz. AZ 14 II roz BK lab/ 25
3 9:45 – 10:30 Kaj 6 II roz PS/KW 23/30 Kaj 6 Kaj 6
4 10:50 – 11:35 Kaj 6 II roz PS/KW 23/30 Kaj 6 PS/KW 25/23
5 11:45 – 12:30 AZ 9 PS/KW 5/6 PS/KW 23/30 PS/KW 26/10 PS/KW 25/23
6 12:40 – 13:25 AKa/MR PS/KW 5/6 Sko 2 AZ 9 PS/KW 25/23
7 13:35 – 14:20 Sko/AZ 2/29 KG 5 Kaj 6 AKa/MR II jęz.
8 14:25 – 15:10 PS 12 KG 5 Kaj 6 AKa/MR II jęz.
9 15:15 – 16:00 Klim/      10   Kaj 6 Klim/ 12  
10 16:05 – 16:50