Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Upowszechnianie

Wspomnienia uczestników projektu:

Projekt „Nauczanie dwujęzyczne w szkole” był dla mnie najlepszą nagrodą w ciągu długoletniej pracy  w szkole. Perfekcyjnie zorganizowany wyjazd na szkolenie językowe na Maltę oraz samo miejsce przerosły moje oczekiwania. W czasie całego kursu zdecydowanie poprawiłam wszystkie kompetencje językowe, ale również poznałam kulturę, historię oraz współczesny klimat wyspy. Z nadzieją czekam na kolejne tego typu projekty! E. Zdziechowska, mobilność sierpień 2020 r.

(więcej…)

Prezentacja projektu

https://www.canva.com/design/DAEugi_sUgk/wxX_X7TvrK9JQEwLKQsz2w/view?utm_content=DAEugi_sUgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent

Opis i cel projektu.

Od roku szkolnego 2019/2020 realizujemy w szkole projekt „DziałaMY!”- Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań.
Celem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań.
W ramach projektu w szkole utworzono Szkolny Klub Młodego Obywatela, w którym realizowany jest program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat wspierający osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Patronat nad projektem objęli- Prezydent Poznania oraz Starosta Poznański.
W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczyciela realizują 3 działania społeczno- obywatelskie:
1. zorganizowanie szkolnego Budżetu Obywatelskiego
2. zorganizowanie akcji wolontariackiej na rzecz osób starszych lub/i z niepełnosprawnościami
3. zorganizowanie inicjatywy społecznej/obywatelskiej na rzecz lokalnej społeczności
oraz biorą udział w cyklu warsztatów tematycznych w tym:
1. na temat tworzenia własnych projektów obywatelskich i społecznych
2. przygotowujących do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
3. na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
4. na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego.

W projekcie bierze udział grupa 29 uczniów klasy drugiej liceum realizujących wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Opiekunem jest nauczyciel Anna Lehmann.

Uniwersytet w Twojej Szkole

Od połowy ubiegłego roku nasza szkoła dysponuje salą do konferencji strumieniowej, która umożliwia interaktywne uczestnictwo uczniów w wykładach prowadzonych z dowolnej części Polski. Jest to podstawowy element projektu E-szkoła Moja Wielkopolska, w którym uczestniczy nasz szkoła. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w kilkunastu wykładach – ostatnio –  we wtorek 16 kwietnia – odbył się w sali multimedialnej, wykład Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota,  prowadzony przez dr Tomasza Karolaka z UAM z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wykładowca przedstawił fraktale i liczby zespolone oraz znaczenie tych odkryć dla rozwoju nauki.

Mając do dyspozycji zaawansowany sprzęt mogliśmy przystąpić do kolejnego projektu przygotowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Uniwersytet w twojej szkole. Uniwersytet w twoim mieście”. W ramach tego projektu zawarte zostało porozumienie pomiędzy czternastoma wydziałami UAM i dwudziestoma siedmioma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Wielkopolski. Dyrektor szkoły został członkiem Rady Konsultacyjnej projektu. Projekt umożliwia integrację procesu edukacji w szkole z poznańskimi szkołami wyższymi, dzięki czemu szkoła może zrezygnować z jednostkowego tworzenia klas partnerskich z uniwersytetami (medycznej, pedagogicznej, językowej) co staje się powoli działaniem anachronicznym, na rzecz całościowego projektu integrującego proces nauczania.

Partnerzy projektu: UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Medyczny.


Cel projektu
:

zbudowanie (poprzez m.in. wykłady on-line, spotkania profesorów z młodzieżą w szkołach) w Wielkopolsce integralnego systemu edukacji i oświaty, elastycznie reagującego na zmieniające się potrzeby i wyzwania, uwzględniającego rozmaite profile klas (w tym klas akademickich różnego typu). Program ma łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: wykładowca – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji i e-lernigu. Zapewnienie młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania pełnej oferty edukacyjnej (spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki i życia publicznego, wyjazdowe „noce (albo dni) młodych uczonych, osobne dni chemii czy historii w szkole itp.) Organizowanie różnego typu konferencji, telekonferencji, konkursów i spotkań. Program tak zaplanowany ma być realizowany nie tylko przez wykładowców, ale również przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach.

Propozycje rozkładu spotkań (wideokonferencja)

4 bloki tematyczne (w każdej szkole realizowane są wszystkie bloki tematyczne: 1 – matematyka, fizyka, chemia; 2-biologia i geografia; 3 – historia i język polski; 4 – filologie obce).

W ramach tego projektu  w środę 17 kwietnia uczestniczyliśmy w drugim wykładzie z filologii angielskiej  Formalne i nieformalne symbole Australii

– prowadzący, drTomasz Skirecki, Wydział Anglistyki UAM.

Uczestnikami tego spotkania z nauką byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum oraz klasy trzeciej liceum. Oprócz naszej szkoły uczestniczyły także Czarnków, Międzychód oraz Krotoszyn. Wykład trwał 1,5 godziny. Podzielony był na dwie części: około 50-60 minut wykład a później pytania do prowadzącego. W trakcie wykładu prowadzący również może skierować do uczniów pytania.

 

17. kwietnia bieżącego roku klasa III Gimnazjum Dwujęzycznego wzięła udział w niecodziennej lekcji. Był to interaktywny wykład na temat Australii i jej etnografii, kultury oraz polityki. Razem z nami w lekcji uczestniczyły szkoły z Krotoszyna, Czarnkowa i Międzychodu. Wszystko to było możliwe dzięki interaktywnej sali, która umożliwia udział w zajęciach na odległość. Całe zajęcia odbywały się w języku angielskim. W trakcie wykładu uczniowie odpowiadali na pytania, a następnie wzięli udział w dyskusji o „The Lucky Land”. Aborygeńska kultura i fascynująca przyroda tego kraju wywarły na nas duże wrażenie. Mamy nadzieję, że ta pilotażowa lekcja była wstępem do kolejnych interesujących wykładów. Pytania zadawane w czasie wykłady były przeróżne – od sportu, poprzez australijskie szkoły, a na dywagacjach, w którą stronę Australijczycy wkręcają śrubki zakończywszy. Było to wspaniałe doświadczenie.

                                                                                              Mikołaj Majsner

                                                                                         Klasa III Gimnazjum

 

Galeria

Cyfrowa Szkoła Wielkopolska

 

 

 

KLASA  AKADEMICKA

Od listopada b.r. grupa 25 uczniów klas biologiczno – chemicznych z naszej szkoły (I – III) bierze udział w projekcie „KLASA AKADEMICKA”. Projekt ten skupia ludzi ciekawych. Ludzi, których łączy pasja – pasja poznawania tajemnic przyrody, pasja zgłębiania natury człowieka. Uczestniczą w zadaniu młodzi ludzie, którzy podejmują się wyzwania naukowego, wspólnie ustalają temat badawczy i przez cały rok realizują związany z nim projekt. Tworzą oni zespoły badawcze, w którym każdy ma określoną rolę i zadanie do wykonania. Całość jest skrupulatnie dokumentowana i udostępniana w formie sprawozdań, zdjęć oraz filmów w Internecie. Efektem końcowym będzie multimedialny artykuł podsumowujący całość badań i prezentujący jego efekty. Zespoły uczniowskie mają bezpośredni kontakt z najlepszymi wykładowcami akademickimi. Raz w miesiącu transmitowane są bowiem dla nich specjalne wykłady internetowe, podczas których młodzież otrzymuje możliwość zadawania pytań oraz prowadzenia dyskusji.

Założeniem programu jest realizacja kształcenia na najwyższym poziomie, wyłanianie talentów i wyrównywanie szans edukacyjnych między uczniami i szkołami z większych i mniejszych ośrodków. Wykłady Akademickie są nadawane z wykorzystaniem sprzętu teletransmisyjnego umożliwiającego bezpośredni kontakt i zadawanie pytań przez uczniów z sal multimedialnych stworzonych w ramach Projektu . Wykładowcami są autorytety naukowe z kraju i zagranicy. Ponadto uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych. W tym roku temat jest szczególnie interesujący: „Nasi znajomi – flora i fauna Ogólniaka w Śremie”. Mamy nadzieję, że pierwsze efekty działań naszej grupy pojawią się wkrótce w różnych formach na korytarzach szkolnych a cała społeczność LO będzie miała okazję zaznajomić się z nimi w zaskakujący dla wszystkich sposób. Bądźcie czujni!

 

SUPER LIGA LICEÓW

Super Liga Liceów to rywalizacja 24 najlepszych liceów w Wielkopolsce. Szkoły biorą udział w trzech seriach rozgrywek z języka angielskiego, historii i matematyki.

Comenius – podsumowanie konkursu

Informujemy, że zwycięzcami konkursu na okładkę do filmu „Making local heritage global”, zrealizowanego przez uczniów naszej szkoły oraz uczniów z węgierskiego Sopron, zostali Bartosz Górka i Paweł Czeterbok z klasy ID. Gratulujemy.

KONKURS COMENIUSA

7 czerwca 2013 roku odbył się pierwszy pokaz filmu „Making local heritage global” zrealizowanego w ramach programu COMENIUS. Ogłaszamy konkurs na okładkę płyty, na której znajdzie się ten film – termin do 13 czerwca 2013. Szczegółowe informacje można uzyskać u p.p.Jolanty Czeterbok i Katarzyny Wojciechowskiej. Film można oglądnąć w zakładce Szkolna Telewizja.