Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Upowszechnianie

Wspomnienia uczestników projektu:

Projekt „Nauczanie dwujęzyczne w szkole” był dla mnie najlepszą nagrodą w ciągu długoletniej pracy  w szkole. Perfekcyjnie zorganizowany wyjazd na szkolenie językowe na Maltę oraz samo miejsce przerosły moje oczekiwania. W czasie całego kursu zdecydowanie poprawiłam wszystkie kompetencje językowe, ale również poznałam kulturę, historię oraz współczesny klimat wyspy. Z nadzieją czekam na kolejne tego typu projekty! E. Zdziechowska, mobilność sierpień 2020 r.

(więcej…)

Opis i cel projektu.

Od roku szkolnego 2019/2020 realizujemy w szkole projekt „DziałaMY!”- Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań.
Celem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań.
W ramach projektu w szkole utworzono Szkolny Klub Młodego Obywatela, w którym realizowany jest program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat wspierający osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Patronat nad projektem objęli- Prezydent Poznania oraz Starosta Poznański.
W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczyciela realizują 3 działania społeczno- obywatelskie:
1. zorganizowanie szkolnego Budżetu Obywatelskiego
2. zorganizowanie akcji wolontariackiej na rzecz osób starszych lub/i z niepełnosprawnościami
3. zorganizowanie inicjatywy społecznej/obywatelskiej na rzecz lokalnej społeczności
oraz biorą udział w cyklu warsztatów tematycznych w tym:
1. na temat tworzenia własnych projektów obywatelskich i społecznych
2. przygotowujących do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
3. na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
4. na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego.

W projekcie bierze udział grupa 29 uczniów klasy drugiej liceum realizujących wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Opiekunem jest nauczyciel Anna Lehmann.

Uniwersytet w Twojej Szkole

Od połowy ubiegłego roku nasza szkoła dysponuje salą do konferencji strumieniowej, która umożliwia interaktywne uczestnictwo uczniów w wykładach prowadzonych z dowolnej części Polski. Jest to podstawowy element projektu E-szkoła Moja Wielkopolska, w którym uczestniczy nasz szkoła. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w kilkunastu wykładach – ostatnio –  we wtorek 16 kwietnia – odbył się w sali multimedialnej, wykład Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota,  prowadzony przez dr Tomasza Karolaka z UAM z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wykładowca przedstawił fraktale i liczby zespolone oraz znaczenie tych odkryć dla rozwoju nauki.

Mając do dyspozycji zaawansowany sprzęt mogliśmy przystąpić do kolejnego projektu przygotowanego przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu „Uniwersytet w twojej szkole. Uniwersytet w twoim mieście”. W ramach tego projektu zawarte zostało porozumienie pomiędzy czternastoma wydziałami UAM i dwudziestoma siedmioma szkołami ponadgimnazjalnymi z całej Wielkopolski. Dyrektor szkoły został członkiem Rady Konsultacyjnej projektu. Projekt umożliwia integrację procesu edukacji w szkole z poznańskimi szkołami wyższymi, dzięki czemu szkoła może zrezygnować z jednostkowego tworzenia klas partnerskich z uniwersytetami (medycznej, pedagogicznej, językowej) co staje się powoli działaniem anachronicznym, na rzecz całościowego projektu integrującego proces nauczania.

Partnerzy projektu: UAM w Poznaniu, Politechnika Poznańska i Uniwersytet Medyczny.


Cel projektu
:

zbudowanie (poprzez m.in. wykłady on-line, spotkania profesorów z młodzieżą w szkołach) w Wielkopolsce integralnego systemu edukacji i oświaty, elastycznie reagującego na zmieniające się potrzeby i wyzwania, uwzględniającego rozmaite profile klas (w tym klas akademickich różnego typu). Program ma łączyć zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim kontakcie: wykładowca – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu opartego na systemie teletransmisji i e-lernigu. Zapewnienie młodzieży i wszystkim uczącym się z ośrodków oddalonych od Poznania pełnej oferty edukacyjnej (spotkania z najwybitniejszymi przedstawicielami świata nauki, kultury, sztuki i życia publicznego, wyjazdowe „noce (albo dni) młodych uczonych, osobne dni chemii czy historii w szkole itp.) Organizowanie różnego typu konferencji, telekonferencji, konkursów i spotkań. Program tak zaplanowany ma być realizowany nie tylko przez wykładowców, ale również przez nauczycieli na dodatkowych zajęciach.

Propozycje rozkładu spotkań (wideokonferencja)

4 bloki tematyczne (w każdej szkole realizowane są wszystkie bloki tematyczne: 1 – matematyka, fizyka, chemia; 2-biologia i geografia; 3 – historia i język polski; 4 – filologie obce).

W ramach tego projektu  w środę 17 kwietnia uczestniczyliśmy w drugim wykładzie z filologii angielskiej  Formalne i nieformalne symbole Australii

– prowadzący, drTomasz Skirecki, Wydział Anglistyki UAM.

Uczestnikami tego spotkania z nauką byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum oraz klasy trzeciej liceum. Oprócz naszej szkoły uczestniczyły także Czarnków, Międzychód oraz Krotoszyn. Wykład trwał 1,5 godziny. Podzielony był na dwie części: około 50-60 minut wykład a później pytania do prowadzącego. W trakcie wykładu prowadzący również może skierować do uczniów pytania.

 

17. kwietnia bieżącego roku klasa III Gimnazjum Dwujęzycznego wzięła udział w niecodziennej lekcji. Był to interaktywny wykład na temat Australii i jej etnografii, kultury oraz polityki. Razem z nami w lekcji uczestniczyły szkoły z Krotoszyna, Czarnkowa i Międzychodu. Wszystko to było możliwe dzięki interaktywnej sali, która umożliwia udział w zajęciach na odległość. Całe zajęcia odbywały się w języku angielskim. W trakcie wykładu uczniowie odpowiadali na pytania, a następnie wzięli udział w dyskusji o „The Lucky Land”. Aborygeńska kultura i fascynująca przyroda tego kraju wywarły na nas duże wrażenie. Mamy nadzieję, że ta pilotażowa lekcja była wstępem do kolejnych interesujących wykładów. Pytania zadawane w czasie wykłady były przeróżne – od sportu, poprzez australijskie szkoły, a na dywagacjach, w którą stronę Australijczycy wkręcają śrubki zakończywszy. Było to wspaniałe doświadczenie.

                                                                                              Mikołaj Majsner

                                                                                         Klasa III Gimnazjum

 

Galeria

eSzkoła Moja Wielkopolska

Od połowy ubiegłego roku nasza szkoła dysponuje salą do konferencji strumieniowej, która umożliwia interaktywne uczestnictwo uczniów w wykładach prowadzonych z dowolnej części Polski. Jest to podstawowy element projektu E-szkoła Moja Wielkopolska, w którym uczestniczy nasz szkoła. Do tej pory uczniowie uczestniczyli w kilkunastu wykładach – ostatnio –  we wtorek 16 kwietnia – odbył się w sali multimedialnej, wykład Więźniowie i uciekinierzy, czyli jak powstaje zbiór Mandelbrota,  prowadzony przez dr Tomasza Karolaka z UAM z Wydziału Matematyki i Informatyki. Wykładowca przedstawił fraktale i liczby zespolone oraz znaczenie tych odkryć dla rozwoju nauki.

Comenius – podsumowanie konkursu

Informujemy, że zwycięzcami konkursu na okładkę do filmu „Making local heritage global”, zrealizowanego przez uczniów naszej szkoły oraz uczniów z węgierskiego Sopron, zostali Bartosz Górka i Paweł Czeterbok z klasy ID. Gratulujemy.

KONKURS COMENIUSA

7 czerwca 2013 roku odbył się pierwszy pokaz filmu „Making local heritage global” zrealizowanego w ramach programu COMENIUS. Ogłaszamy konkurs na okładkę płyty, na której znajdzie się ten film – termin do 13 czerwca 2013. Szczegółowe informacje można uzyskać u p.p.Jolanty Czeterbok i Katarzyny Wojciechowskiej. Film można oglądnąć w zakładce Szkolna Telewizja.

SUKCES W PROJEKCIE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Szanowni Państwo,

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że uczeń z Państwa szkoły Marcin Rozmiarek w konkursie na najciekawsze sprawozdanie z zajęć pilotażowych programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni” otrzymał nagrodę specjalną za plakat propagujący ten program. Serdecznie gratulujemy wygranej.

Jednocześnie będzie nam miło gościć dyrekcję szkoły, nauczycieli prowadzących oraz całą grupę uczniów na gali wręczenia nagród w dn. 12 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie IARP w Warszawie przy ul. Stawki 2a. Zwycięscy konkursu będą proszeni o osobiste przedstawienie i opowiedzenie o swoich prezentacjach.

Wyniki oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce Powszechna edukacja architektoniczna.