Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Comenius – podsumowanie konkursu

Informujemy, że zwycięzcami konkursu na okładkę do filmu „Making local heritage global”, zrealizowanego przez uczniów naszej szkoły oraz uczniów z węgierskiego Sopron, zostali Bartosz Górka i Paweł Czeterbok z klasy ID. Gratulujemy.

KONKURS COMENIUSA

7 czerwca 2013 roku odbył się pierwszy pokaz filmu „Making local heritage global” zrealizowanego w ramach programu COMENIUS. Ogłaszamy konkurs na okładkę płyty, na której znajdzie się ten film – termin do 13 czerwca 2013. Szczegółowe informacje można uzyskać u p.p.Jolanty Czeterbok i Katarzyny Wojciechowskiej. Film można oglądnąć w zakładce Szkolna Telewizja.

Dzień Comeniusa

Dnia 28 września odbył się w naszej szkole Dzień Comeniusa. Zorganizowano spotkania z uczniami w auli szkolnej. Głównym celem tych spotkań było bliższe zapoznanie uczniów z projektem „Making local heritage global” (Czynienie lokalnego dziedzictwa globalnym) w ramach programu Comenius. Zaprezentowaliśmy projekty naszej całorocznej pracy, między innymi wykonane przez nas prezentacje, w których przedstawiamy Śrem i jego okolice w języku angielskim. Z powodzeniem udało nam się zainteresować naszych kolegów tematyką projektu.

Grupa węgierska w LO

Pobyt uczniów węgierskich w Polsce – marzec 2012.

„ Kiedy dostałam sms’a, że są w Śremie, przeszły mnie dreszcze podniecenia i niepewności, czy dam sobie radę”.      Zuza

„ Szalone miłości i przyjaźnie – to hasła, które pierwsze przychodzą mi na myśl, gdy pomyślę o wymianie”.    Kamil

4. marca około godziny 21.00 odebraliśmy naszych węgierskich przyjaciół ze śremskiego rynku. Przez dziesięć dni zapoznawaliśmy ich z kulturą naszego regionu, jak i całego kraju oraz wspólnie pracowaliśmy nad projektem.  Jako że celem naszego projektu jest stworzenie filmu porównującego nasze kraje,  punktem kulminacyjnym była wspólna wizyta w lokalnej stacji telewizyjnej. Mogliśmy wiele dowiedzieć się na temat pracy dziennikarskiej. Udzieliliśmy krótkich wywiadów na temat naszych przeżyć i wrażeń dotyczących wymiany.

Weekend spędzony na wycieczce w Krakowie zacieśnił nasze kontakty. Wolny czas wykorzystywaliśmy na jeszcze lepsze zapoznanie się, pokazanie Węgrom polskiej gościnności. Niełatwo było nam pożegnać się z naszymi przyjaciółmi. Niejedna łza spadła na chodnik pod śremskim LO.

POLSKA  w obiektywie grupy projektowej

Czas do naszego wyjazdu na Węgry w październiku odliczaliśmy niecierpliwie, by wreszcie w dniach od 9 do 19 października gościć w Sopron.  W trakcie rewizyty sfinalizowano prace nad filmem, dokonano analizy przeprowadzonych działań projektowych oraz wyciągnięto wnioski dotyczące przebiegu dalszej współpracy.

Węgry okiem naszych fotografów;)

Kurs językowy

Kurs języka węgierskiego – styczeń /luty 2012.

Przed przyjazdem Węgrów do Śremu braliśmy udział w kursie języka węgierskiego. Były to lekcje w całości sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Kurs trwał 20 godzin, podczas których uczyliśmy się podstawowych słów i zwrotów, które pozwolą nam choć w minimalnym stopniu porozumieć się z rodzinami naszych wegierskich partnerów.

Atmosfera w czasie kursu była przyjemna i przyjazna, dzięki czemu łatwo przyswajaliśmy wiedzę.

Wizyta na Węgrzech

Wrzesień 2011
Dnia 26  września 2010 roku grupa 16 uczniów polskich wraz z 2 opiekunami rozpoczęła swą wizytę w Sopron na Węgrzech. W ciągu 7 dni spędzonych za granicą, grupa miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca – Sopron i okolice, jak również stolicę tego kraju: Budapeszt.
Podczas wspólnej pracy nad projektem nakreślone zostały główne wytyczne dotyczące projektu oraz ustalono ramy współpracy.
Polscy uczniowie zwiedzili szkołę Daniel Berzsenyi Lutheran Secondary School, jak również mieli okazję uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz zmierzyć swe siły biorąc udział w zajęciach sportowych.
Niewątpliwie jedną z atrakcji była wizyta w fabryce czekolady, połączona z degustacją różnego rodzaju słodkości.

Kamil : Dzięki uczestnictwu w wymianie polsko-węgierskiej w ramach programu Comenius mieliśmy możliwość poznania nowej kultury, innej niż nasza. Zafascynowała nas architektura Sopron, jak również Budapesztu. Dużo radości dało nam poznawanie podstaw języka węgierskiego.

Gosia: Mieliśmy okazję skosztować nowych potraw, nowych smaków, przyjrzeć się codziennemu życiu na Węgrzech, które mimo, iż podobne do naszego, to jednak w wielu aspektach znacząco się różni. Dzięki temu programowi zawarliśmy nowe przyjaźnie, które mamy nadzieję, że będą trwały długo po zakończeniu projektu.

 

Informacje ogólne o projekcie Comenius

„Uczenie się przez całe życie”
Tytuł projektu : ”Making local heritage global”    ( Czynienie lokalnej spuścizny kulturowej globalną)

Zachowanie spuścizny narodowej jest bardzo ważnym zadaniem dla młodego pokolenia w każdym kraju Unii Europejskiej, dlatego powinno stanowić integralną część procesu edukacyjnego w XXI wieku. Ważne jest również nauczanie ludzi młodego pokolenia, jak poradzić sobie z ogromną ilością otaczających ich informacji. Ponadto użycie najnowocześniejszych technologii może również zmotywować obie grupy nastolatków do wspólnej pracy.
Uczniowie z obu szkół Daniel Berzsenyi Lutheran Secondary School i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie w swej pracy nad projektem zbiorą informacje na temat najcenniejszego  dziedzictwa kulturowego w swoich miastach i stworzą film oparty na tych danych. Obie szkoły, jak również oba miasta, posiadają podobną przeszłość i teraźniejszość. Podczas zaplanowanej współpracy uczniowie będą mieć możliwość zauważyć podobieństwa pomiędzy Polską a Węgrami, jak również znaleźć przyjaciół poza rodzinnymi krajami.

Cele projektu:
– zapewnić uczniom praktyczne umiejętności konieczne przy pracy nad międzynarodowym projektem
– dać uczniom szansę zapoznania się z kulturą innego kraju Unii Europejskiego
– promować dialog i porozumienie międzykulturowe
– zwiększyć świadomość kulturową uczniów oraz ich dumę z własnej kultury i narodowej spuścizny
– poszerzyć  horyzonty
– pomóc uczniom w nauce komunikowania się różnymi metodami i rozumienia różnic kulturowych
– nauczyć uczniów innego języka europejskiego (polskiego i węgierskiego)
– stworzyć społeczność  internetową, w której uczniowie będą mogli pracować nad projektem
– stworzyć atmosferę nauki poprzez działanie
– zdobyć nową wiedzę i doświadczenia na poziomie osobistym i naukowym
– dać uczniom możliwość wzięcia udziału w produkcji filmu
– nauczyć uczniów nowych metod poznawczych

Projekt ma na celu dać uczniom możliwość przeanalizowania roli, jaką odegrały bądź odgrywają w ich kulturze narodowej   znaczące osobistości z ich lokalnej społeczności.
Ostatecznym produktem współpracy jest stworzenie filmu o lokalnym dziedzictwie kulturowym Śremu i Sopron.

Metody pracy
Praca nad tym projektem będzie oparta na idei uczenia się przez działanie. Na każdym etapie pracy uczniowie będą zachęcani do radzenia sobie z różnymi aspektami projektu. Nauczyciele pełnić będą funkcję instruktorską i doradczą, ale to uczniowie będą wykonywać wszystkie zadania.
W obu krajach uczestnicy stworzą 3-4 osobowe grupy w oparciu o ich sferę zainteresowań. Każda grupa skupi się na jednym obszarze badań. Polskie i węgierskie grupy badające te same obszary będą ze sobą w ciągłym kontakcie i będą zdawać sobie raporty o postępach prac. Poprzez ten proces uczniowie zdobędą również praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwiną umiejętność pisania, robienia zdjęć, itp.
Uczniowie będą również mieli szansę zwiedzić lokalne stacje telewizyjne w obu miastach podczas dużych wymian, tak więc zdobędą wiedzę o robieniu filmu u źródła.

Wpływ projektu na uczniów.
– Ta współpraca da uczniom możliwość poznania kultury i dziedzictwa innego kraju.
– Uczniowie poczują się częścią Unii Europejskiej, dowiadując się więcej o niej i o tym, jak działa.
– Zdobędą wiedzę dotyczącą organizacji projektów unijnych.
– Nauczą się być bardziej tolerancyjni wobec obcokrajowców.
– Będą zaangażowani w dialog międzykulturowy, a w rezultacie będą mieć uczucie należności do
wspólnoty : Europy.
– Będą mieć okazję ćwiczyć język angielski w realnej komunikacji.
– Ich umiejętności językowe polepszą się.
– Poznają kolejny język obcy na poziomie podstawowym.
– Rozwinie się ich samodzielność w uczeniu się
– Możliwe kulturowe zacofanie uczniów z uboższych środowisk zostanie zredukowane poprzez danie
im możliwości podróżowania za granicę.

Wpływ projektu na społeczność lokalną.
– Wzrośnie zainteresowanie lokalnej społeczności ich własną spuścizną kulturową.
– Zainicjowana zostanie współpraca międzynarodowa w lokalnej społeczności.
– Rodziny goszczące osoby zza granicy również skorzystają z projektu zdobywając doświadczenie w
spotkaniach z ludźmi z innych krajów Unii Europejskiej, przez co staną się bardziej otwarci i
tolerancyjni.