Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Dzień Comeniusa

Dnia 28 września odbył się w naszej szkole Dzień Comeniusa. Zorganizowano spotkania z uczniami w auli szkolnej. Głównym celem tych spotkań było bliższe zapoznanie uczniów z projektem „Making local heritage global” (Czynienie lokalnego dziedzictwa globalnym) w ramach programu Comenius. Zaprezentowaliśmy projekty naszej całorocznej pracy, między innymi wykonane przez nas prezentacje, w których przedstawiamy Śrem i jego okolice w języku angielskim. Z powodzeniem udało nam się zainteresować naszych kolegów tematyką projektu.