Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Informacje ogólne o projekcie Comenius

„Uczenie się przez całe życie”
Tytuł projektu : ”Making local heritage global”    ( Czynienie lokalnej spuścizny kulturowej globalną)

Zachowanie spuścizny narodowej jest bardzo ważnym zadaniem dla młodego pokolenia w każdym kraju Unii Europejskiej, dlatego powinno stanowić integralną część procesu edukacyjnego w XXI wieku. Ważne jest również nauczanie ludzi młodego pokolenia, jak poradzić sobie z ogromną ilością otaczających ich informacji. Ponadto użycie najnowocześniejszych technologii może również zmotywować obie grupy nastolatków do wspólnej pracy.
Uczniowie z obu szkół Daniel Berzsenyi Lutheran Secondary School i Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie w swej pracy nad projektem zbiorą informacje na temat najcenniejszego  dziedzictwa kulturowego w swoich miastach i stworzą film oparty na tych danych. Obie szkoły, jak również oba miasta, posiadają podobną przeszłość i teraźniejszość. Podczas zaplanowanej współpracy uczniowie będą mieć możliwość zauważyć podobieństwa pomiędzy Polską a Węgrami, jak również znaleźć przyjaciół poza rodzinnymi krajami.

Cele projektu:
– zapewnić uczniom praktyczne umiejętności konieczne przy pracy nad międzynarodowym projektem
– dać uczniom szansę zapoznania się z kulturą innego kraju Unii Europejskiego
– promować dialog i porozumienie międzykulturowe
– zwiększyć świadomość kulturową uczniów oraz ich dumę z własnej kultury i narodowej spuścizny
– poszerzyć  horyzonty
– pomóc uczniom w nauce komunikowania się różnymi metodami i rozumienia różnic kulturowych
– nauczyć uczniów innego języka europejskiego (polskiego i węgierskiego)
– stworzyć społeczność  internetową, w której uczniowie będą mogli pracować nad projektem
– stworzyć atmosferę nauki poprzez działanie
– zdobyć nową wiedzę i doświadczenia na poziomie osobistym i naukowym
– dać uczniom możliwość wzięcia udziału w produkcji filmu
– nauczyć uczniów nowych metod poznawczych

Projekt ma na celu dać uczniom możliwość przeanalizowania roli, jaką odegrały bądź odgrywają w ich kulturze narodowej   znaczące osobistości z ich lokalnej społeczności.
Ostatecznym produktem współpracy jest stworzenie filmu o lokalnym dziedzictwie kulturowym Śremu i Sopron.

Metody pracy
Praca nad tym projektem będzie oparta na idei uczenia się przez działanie. Na każdym etapie pracy uczniowie będą zachęcani do radzenia sobie z różnymi aspektami projektu. Nauczyciele pełnić będą funkcję instruktorską i doradczą, ale to uczniowie będą wykonywać wszystkie zadania.
W obu krajach uczestnicy stworzą 3-4 osobowe grupy w oparciu o ich sferę zainteresowań. Każda grupa skupi się na jednym obszarze badań. Polskie i węgierskie grupy badające te same obszary będą ze sobą w ciągłym kontakcie i będą zdawać sobie raporty o postępach prac. Poprzez ten proces uczniowie zdobędą również praktyczne doświadczenie w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwiną umiejętność pisania, robienia zdjęć, itp.
Uczniowie będą również mieli szansę zwiedzić lokalne stacje telewizyjne w obu miastach podczas dużych wymian, tak więc zdobędą wiedzę o robieniu filmu u źródła.

Wpływ projektu na uczniów.
– Ta współpraca da uczniom możliwość poznania kultury i dziedzictwa innego kraju.
– Uczniowie poczują się częścią Unii Europejskiej, dowiadując się więcej o niej i o tym, jak działa.
– Zdobędą wiedzę dotyczącą organizacji projektów unijnych.
– Nauczą się być bardziej tolerancyjni wobec obcokrajowców.
– Będą zaangażowani w dialog międzykulturowy, a w rezultacie będą mieć uczucie należności do
wspólnoty : Europy.
– Będą mieć okazję ćwiczyć język angielski w realnej komunikacji.
– Ich umiejętności językowe polepszą się.
– Poznają kolejny język obcy na poziomie podstawowym.
– Rozwinie się ich samodzielność w uczeniu się
– Możliwe kulturowe zacofanie uczniów z uboższych środowisk zostanie zredukowane poprzez danie
im możliwości podróżowania za granicę.

Wpływ projektu na społeczność lokalną.
– Wzrośnie zainteresowanie lokalnej społeczności ich własną spuścizną kulturową.
– Zainicjowana zostanie współpraca międzynarodowa w lokalnej społeczności.
– Rodziny goszczące osoby zza granicy również skorzystają z projektu zdobywając doświadczenie w
spotkaniach z ludźmi z innych krajów Unii Europejskiej, przez co staną się bardziej otwarci i
tolerancyjni.