Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Kurs językowy

Kurs języka węgierskiego – styczeń /luty 2012.

Przed przyjazdem Węgrów do Śremu braliśmy udział w kursie języka węgierskiego. Były to lekcje w całości sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Kurs trwał 20 godzin, podczas których uczyliśmy się podstawowych słów i zwrotów, które pozwolą nam choć w minimalnym stopniu porozumieć się z rodzinami naszych wegierskich partnerów.

Atmosfera w czasie kursu była przyjemna i przyjazna, dzięki czemu łatwo przyswajaliśmy wiedzę.