Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Opis i cel projektu.

Od roku szkolnego 2019/2020 realizujemy w szkole projekt „DziałaMY!”- Program rozwoju edukacji obywatelskiej w Metropolii Poznań.
Celem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne w samorządach Metropolii Poznań.
W ramach projektu w szkole utworzono Szkolny Klub Młodego Obywatela, w którym realizowany jest program edukacyjny kształtujący młodzież odpowiedzialną obywatelsko i społecznie, uważną na otoczenie, respektującą prawa innych i chętnie angażującą się w wolontariat wspierający osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Patronat nad projektem objęli- Prezydent Poznania oraz Starosta Poznański.
W ramach projektu uczniowie pod opieką nauczyciela realizują 3 działania społeczno- obywatelskie:
1. zorganizowanie szkolnego Budżetu Obywatelskiego
2. zorganizowanie akcji wolontariackiej na rzecz osób starszych lub/i z niepełnosprawnościami
3. zorganizowanie inicjatywy społecznej/obywatelskiej na rzecz lokalnej społeczności
oraz biorą udział w cyklu warsztatów tematycznych w tym:
1. na temat tworzenia własnych projektów obywatelskich i społecznych
2. przygotowujących do zorganizowania szkolnego budżetu obywatelskiego
3. na temat starości z wykorzystaniem kombinezonu starości
4. na temat niepełnosprawności z wykorzystaniem wózka inwalidzkiego.

W projekcie bierze udział grupa 29 uczniów klasy drugiej liceum realizujących wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Opiekunem jest nauczyciel Anna Lehmann.