Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

ZAJĘCIA PILOTAŻOWE

Program pilotażowych zajęć architektonicznych „Kształtowanie Przestrzeni” w klasie II Gimnazjum Dwujęzycznego w Śremie.

MÓJ DOM

Lekcja I  –  Rzut poziomy klasy (19 marca)
Osoba prowadząca – architekt
Przebieg zajęć – uczniowie zostają podzieleni na grupy i każdej z grup przydziela się  zadanie wymierzenia klasy a następnie przeniesienia pomiarów na papier w skali 1:50. Konieczne jest zaznajomienie uczniów z symbolami architektonicznymi.
Potrzebne materiały: taśmy miernicze, papier w kratkę, ołówek
ZAD.DOM. Uczniowie wykonują rzut poziomy swojego pokoju.

Lekcja II – Rzuty poziome, elewacje, przekroje.(26 marca)
Osoba prowadząca -architekt
Przebieg zajęć : Wykład systematyzujący nowo poznane pojęcia. Po wykładzie dyskusja.
ZAD.DOM. Uczniowie dokonują zmiany projektowej w rozrysowanych przez siebie pokojach.

Lekcja III – Kolorystyka we wnętrzu (9 kwietnia)
Osoba prowadząca : projektant
Przebieg zajęć : Uczniowie w trakcie wykładu zapoznają się z oddziaływaniem kolorów.
Następnie na swoje projekty pokojów nanoszą wybraną kolorystykę.
Nauczyciel zbiera od wszystkich projekty (jest to warunek by czynnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach.)
Potrzebne materiały : projekty wykonane w domu, kredki.

Lekcja IV – Konsultacja z architektem (16 kwietnia)
Osoby prowadzące: architekci
Przebieg zajęć : Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każdej grupie zostaje przydzielony architekt, który z uczniami omawia  wykonane przez nich projekty.

Lekcja V –  Projektowanie w SketchUp (23 kwietnia lub w innym terminie na lekcji infromatyki)
Osoba prowadząca : architekt
Przebieg zajęć: Uczniowie przenoszą swoje projekty w wersje trójwymiarowe za pomocą programu SketchUp.
Potrzebne materiały: sala informatyczna, komputery z dostępem do internetu

Historia (2 godz. lekcyjne) spacer po mieście wybranymi ulicami. Zapamiętywanie budynków, szkicowanie w skali, dobieranie kolorystyki itp.

Matematyka (2 godz. lekcyjne) wyszukiwanie brył geometrycznych w podanych budynkach.