Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

KONKURS COMENIUSA

7 czerwca 2013 roku odbył się pierwszy pokaz filmu „Making local heritage global” zrealizowanego w ramach programu COMENIUS. Ogłaszamy konkurs na okładkę płyty, na której znajdzie się ten film – termin do 13 czerwca 2013. Szczegółowe informacje można uzyskać u p.p.Jolanty Czeterbok i Katarzyny Wojciechowskiej. Film można oglądnąć w zakładce Szkolna Telewizja.

SUKCES W PROJEKCIE KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

Szanowni Państwo,

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformować, że uczeń z Państwa szkoły Marcin Rozmiarek w konkursie na najciekawsze sprawozdanie z zajęć pilotażowych programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni” otrzymał nagrodę specjalną za plakat propagujący ten program. Serdecznie gratulujemy wygranej.

Jednocześnie będzie nam miło gościć dyrekcję szkoły, nauczycieli prowadzących oraz całą grupę uczniów na gali wręczenia nagród w dn. 12 czerwca 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie IARP w Warszawie przy ul. Stawki 2a. Zwycięscy konkursu będą proszeni o osobiste przedstawienie i opowiedzenie o swoich prezentacjach.

Wyniki oraz szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronie www.izbaarchitektow.pl w zakładce Powszechna edukacja architektoniczna.

WIEŚ MIASTO METROPOLIA

Dziś (16 kwietnia) rozpoczęliśmy nowy cykl zajęć związany z przestrzenią, w której żyjemy. Wypuściliśmy uczniów na “architektoniczne łowy”, z aparatami fotograficznymi i otwartą glową na zapamietywanie mijanych budynków. Spacer ulicą Poznańską, przy której znajduje się szkoła, był pewną odmianą w dotychczasowym trybie lekcyjnym. Po powrocie uczniowie musieli uporać się z białą kartką, która miała stać się odbiciem ulicy i jej zabudowy. W zdumienie może wprawić młoda pamięć, zdolna zapamiętać nie tylko budynki ale też przeróżne detale architektoniczne. Naprawdę powstały całkiem niezłe szkice!

(23 kwietnia) Za temat zajęć obraliśmy przestrzeń publiczną. Najpierw pokierowaliśmy dyskusję tak, by otrzymać definicję przestrzeni publicznej- nie było to trudne przy tylu myślących głowach. Następnie zaczęliśmy się zastanawiać nad miejscem w którym lubimy spędzać czas wolny, w obrębie przestrzeni publicznej. Te miejsca bliskie uczniom zostały zaznaczone na mapkach Śremu- każdy wkleił karteczkę ze swoim imieniem w miejscu sobie bliskim. No i ostatnia kwestia poruszana na lekcji, to uzasadnienie swojego wyboru – z jakich powodów właśnie tam, a nie gdzieś indziej często można nas spotkać.  Zadanie domowe: wykonać zdjęcia panoramiczne (z czterech stron) swojego miejsca.

(30 kwietnia) Lekcja bardziej teoretyczna. Za pomocą wykładu ilustrowanego zdjęciami przybliżyliśmy uczniom pewne pojęcia z zakresu kompozycji przestrzeni publicznej.  Linie wprowadzające, zatrzymujące wzrok, dominanty, nie są już dla nich enigmą. Uzupełnione zdjęciami ciekawych parków krajobrazowych na świecie mogą stać się inspiracją do odbierania przestrzeni publicznej jako jednej tkanki, w której poszczególne elementy mają różne zadania, od harmonijengo uzupełniania się, do nagłego przyciągania wzroku ku ważnemu elementowi w tej przestrzeni.

(21 maja) Analiza “własnej” przestrzeni publicznej sprzed 2 lekcji. Uczniowie podzieleni na grupy według miejsc, w ktorych spędzają czas zastanawiają się jakie są pozytywy i negatywy wybranych i ulubionych miejsc. Następnie analizują wybraną przestrzeń z punktu widzenia innej grupy społecznej np. matek z dziećmi lub osób starszych.  Wnioski przedstawiają na forum klasy.

(24 maja) Przestrzeń miejska miasteczka Jarosław. Na dzisiejszych zajęciach zaprosiliśmy uczniów do spaceru po malowniczym Jarosławiu w programie Google Earth. Wyszukiwaliśmy historyczne obiekty, spacerowaliśmy po rynku i okolicznych ulicach. Na zakończenie wyszukiwaliśmy w tej konkretnej przestrzeni pojęcia poznane na wykładzie – linie prowadzące, zatrzymujące, dominnaty, wnętrza obojętne lub kierunkowe.

Na kolejnych zajęciach planujemy wraz z uczniami zastanowić się, czy w przestrzeń publiczną, w której spędzają wolny czas należy wprowadzic jakieś zmiany, czy jest coś czego im tam brakuje. Jeśli tak, to wspólnie postaramy się tych zmian dokonać.

Projekt pod patronatem Krajowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej  prowadzony jest we współpracy z wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej

Projekt prowadzą: Cezary Czemplik, Dawid Majewski, Martyna Konecka (Politechnika Poznańska),  Katarzyna Piasecka (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Śremie)

SPRAWOZDANIE Z PILOTAŻU

Projekt „Kształtowanie przestrzeni“

– zajęcia pilotażowe w klasie 2 gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Śremie.

Zajęcia podzieliliśmy na cykle, tak aby każdy cykl stanowił odrębną całość. Jako pierwszy wybraliśmy temat „Mój dom“, gdyż jest on uczniom najbliższy.

                Na pierwszej lekcji wprowadzającej do całego pilotażu uczniowie wykonali plakat informujący o całym projekcie. Efektem końcowym było kilka bardzo ciekawych prac, spośród których jury wybrało 1 najlepszy.

                (19 marca) Na pierwszych zajęciach odbyło się spotkanie z miejscowych architektem Robertem Mizerą, który przeprowadził z dziećmi pomiary klasy lekcyjnej (krótki wykład z oznaczeń architektonicznych i metod mierzenia). Klasę podzielono na mniejsze grupy i każda z nich miała przygotować kład bądź rzut klasy.  Zebrane doświadczenia posłużyły do wykonania zadania domowego: pomiar pokoju. Większość pomiarów wykonana była dobrze, największym problemem był brak czasu na dokończenie rysunków „na czysto”. Rysunki kończone były w domu.

                (26 marca) Zajęcia poprowadził Cezary Czemplik z Wędrownych Architektów (krótki wstęp o funkcjonalnych rozwiązaniach w pokojach mieszkalnych) po czym przystąpiono do oceny i sprawdzenia przyniesionych przez uczniów inwentaryzacji. Inwentaryzacje w większości były poprawnie wykonane, czasami tylko wystąpiły małe nieścisłości (np. nie zaznaczenie nadwieszonych mebli, pominięcie grubości ścian, niewrysowanie krzeseł (uznanie ich za elementy ruchome). Po korektach zadaniem domowym było przygotowanie planszy z rzutem pokoju, zdjęciami, krótkim opisem dotyczącym zainteresowań właściciela i zastanowienie się nad ingerencjami w przestrzeń mieszkalną własnego pokoju.

w parach, materiałem wyjściowym były wykonane w domu i przyniesione na lekcję plansze. Zadanie polegało na wejściu w rolę architekta i dokonaniu zmiany projektowej pokoju kolegi/koleżanki. Zmiany rysowane były na kalce techniecznej.

Uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniem. Inspirujace było dla nich przyjęcie roli raz klienta, który musial przedstawić pokrótce jakich zmian oczekuje, następnie architekta, który zmian dokonuje.

Zadaniem domowym było przygotowanie planszy/ kolażu  zawierającego inspiracje do wykonania wystroju wnętrza.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem weszli w pilotaż programu. Myślę, że dużym plusem jest obecność na zajęciach architektów, wykładowców i studentów architektury. Widzę jak bardzo uczniowie są zmotywowani do pracy, poprzez kontakt ze specjalistami w dziedzinie. Dla mnie samej, nauczyciela prowadzącego zajęcia artystyczne, jest to świetna nauka i przygotowanie do prowadzenia kolejnych zajęć według scenariuszy lekcji w tej chwili realizowanych.

ZAJĘCIA PILOTAŻOWE

Program pilotażowych zajęć architektonicznych „Kształtowanie Przestrzeni” w klasie II Gimnazjum Dwujęzycznego w Śremie.

MÓJ DOM

Lekcja I  –  Rzut poziomy klasy (19 marca)
Osoba prowadząca – architekt
Przebieg zajęć – uczniowie zostają podzieleni na grupy i każdej z grup przydziela się  zadanie wymierzenia klasy a następnie przeniesienia pomiarów na papier w skali 1:50. Konieczne jest zaznajomienie uczniów z symbolami architektonicznymi.
Potrzebne materiały: taśmy miernicze, papier w kratkę, ołówek
ZAD.DOM. Uczniowie wykonują rzut poziomy swojego pokoju.

Lekcja II – Rzuty poziome, elewacje, przekroje.(26 marca)
Osoba prowadząca -architekt
Przebieg zajęć : Wykład systematyzujący nowo poznane pojęcia. Po wykładzie dyskusja.
ZAD.DOM. Uczniowie dokonują zmiany projektowej w rozrysowanych przez siebie pokojach.

Lekcja III – Kolorystyka we wnętrzu (9 kwietnia)
Osoba prowadząca : projektant
Przebieg zajęć : Uczniowie w trakcie wykładu zapoznają się z oddziaływaniem kolorów.
Następnie na swoje projekty pokojów nanoszą wybraną kolorystykę.
Nauczyciel zbiera od wszystkich projekty (jest to warunek by czynnie uczestniczyć w kolejnych zajęciach.)
Potrzebne materiały : projekty wykonane w domu, kredki.

Lekcja IV – Konsultacja z architektem (16 kwietnia)
Osoby prowadzące: architekci
Przebieg zajęć : Uczniowie zostają podzieleni na grupy. Każdej grupie zostaje przydzielony architekt, który z uczniami omawia  wykonane przez nich projekty.

Lekcja V –  Projektowanie w SketchUp (23 kwietnia lub w innym terminie na lekcji infromatyki)
Osoba prowadząca : architekt
Przebieg zajęć: Uczniowie przenoszą swoje projekty w wersje trójwymiarowe za pomocą programu SketchUp.
Potrzebne materiały: sala informatyczna, komputery z dostępem do internetu

Historia (2 godz. lekcyjne) spacer po mieście wybranymi ulicami. Zapamiętywanie budynków, szkicowanie w skali, dobieranie kolorystyki itp.

Matematyka (2 godz. lekcyjne) wyszukiwanie brył geometrycznych w podanych budynkach.

INFORMACJA O PROJEKCIE

Milo nam poinformować, że zgłoszenie naszej szkoły do projektu architektonicznego „Kształtowanie Przestrzeni” pod patronatem Krajowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej zostało przyjęte!!!

Tym sposobem nasza szkoła, w doborowym towarzystwie szkół z innych województw, bierze udział w programie pilotażowym „Kształtowanie Przestrzeni” a opiekuje się nami bezpośrednio Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.

Program przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. W naszej szkole tzw. „grupą doświadczalną” będą uczniowie klasy II gimnazjum.

Szykuje się szereg ciekawych zajęć i warsztatów; lekcji niezwykłych, które nie tyle mają zrobić z nas architektów, co otworzyć nam oczy i uszy na nowe doświadczenia.

 

Będziemy robić rzeczy, o których nam się wcześniej nie śniło, a zatem … stay tuned !!!

Relacja ze zdjęciami wkrótce!!!

Katarzyna Piasecka

Dzień Comeniusa

Dnia 28 września odbył się w naszej szkole Dzień Comeniusa. Zorganizowano spotkania z uczniami w auli szkolnej. Głównym celem tych spotkań było bliższe zapoznanie uczniów z projektem „Making local heritage global” (Czynienie lokalnego dziedzictwa globalnym) w ramach programu Comenius. Zaprezentowaliśmy projekty naszej całorocznej pracy, między innymi wykonane przez nas prezentacje, w których przedstawiamy Śrem i jego okolice w języku angielskim. Z powodzeniem udało nam się zainteresować naszych kolegów tematyką projektu.

Grupa węgierska w LO

Pobyt uczniów węgierskich w Polsce – marzec 2012.

„ Kiedy dostałam sms’a, że są w Śremie, przeszły mnie dreszcze podniecenia i niepewności, czy dam sobie radę”.      Zuza

„ Szalone miłości i przyjaźnie – to hasła, które pierwsze przychodzą mi na myśl, gdy pomyślę o wymianie”.    Kamil

4. marca około godziny 21.00 odebraliśmy naszych węgierskich przyjaciół ze śremskiego rynku. Przez dziesięć dni zapoznawaliśmy ich z kulturą naszego regionu, jak i całego kraju oraz wspólnie pracowaliśmy nad projektem.  Jako że celem naszego projektu jest stworzenie filmu porównującego nasze kraje,  punktem kulminacyjnym była wspólna wizyta w lokalnej stacji telewizyjnej. Mogliśmy wiele dowiedzieć się na temat pracy dziennikarskiej. Udzieliliśmy krótkich wywiadów na temat naszych przeżyć i wrażeń dotyczących wymiany.

Weekend spędzony na wycieczce w Krakowie zacieśnił nasze kontakty. Wolny czas wykorzystywaliśmy na jeszcze lepsze zapoznanie się, pokazanie Węgrom polskiej gościnności. Niełatwo było nam pożegnać się z naszymi przyjaciółmi. Niejedna łza spadła na chodnik pod śremskim LO.

POLSKA  w obiektywie grupy projektowej

Czas do naszego wyjazdu na Węgry w październiku odliczaliśmy niecierpliwie, by wreszcie w dniach od 9 do 19 października gościć w Sopron.  W trakcie rewizyty sfinalizowano prace nad filmem, dokonano analizy przeprowadzonych działań projektowych oraz wyciągnięto wnioski dotyczące przebiegu dalszej współpracy.

Węgry okiem naszych fotografów;)

Kurs językowy

Kurs języka węgierskiego – styczeń /luty 2012.

Przed przyjazdem Węgrów do Śremu braliśmy udział w kursie języka węgierskiego. Były to lekcje w całości sfinansowane ze środków unijnych w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Kurs trwał 20 godzin, podczas których uczyliśmy się podstawowych słów i zwrotów, które pozwolą nam choć w minimalnym stopniu porozumieć się z rodzinami naszych wegierskich partnerów.

Atmosfera w czasie kursu była przyjemna i przyjazna, dzięki czemu łatwo przyswajaliśmy wiedzę.

Wizyta na Węgrzech

Wrzesień 2011
Dnia 26  września 2010 roku grupa 16 uczniów polskich wraz z 2 opiekunami rozpoczęła swą wizytę w Sopron na Węgrzech. W ciągu 7 dni spędzonych za granicą, grupa miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca – Sopron i okolice, jak również stolicę tego kraju: Budapeszt.
Podczas wspólnej pracy nad projektem nakreślone zostały główne wytyczne dotyczące projektu oraz ustalono ramy współpracy.
Polscy uczniowie zwiedzili szkołę Daniel Berzsenyi Lutheran Secondary School, jak również mieli okazję uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz zmierzyć swe siły biorąc udział w zajęciach sportowych.
Niewątpliwie jedną z atrakcji była wizyta w fabryce czekolady, połączona z degustacją różnego rodzaju słodkości.

Kamil : Dzięki uczestnictwu w wymianie polsko-węgierskiej w ramach programu Comenius mieliśmy możliwość poznania nowej kultury, innej niż nasza. Zafascynowała nas architektura Sopron, jak również Budapesztu. Dużo radości dało nam poznawanie podstaw języka węgierskiego.

Gosia: Mieliśmy okazję skosztować nowych potraw, nowych smaków, przyjrzeć się codziennemu życiu na Węgrzech, które mimo, iż podobne do naszego, to jednak w wielu aspektach znacząco się różni. Dzięki temu programowi zawarliśmy nowe przyjaźnie, które mamy nadzieję, że będą trwały długo po zakończeniu projektu.