Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie

Upowszechnianie

Wspomnienia uczestników projektu:

Projekt „Nauczanie dwujęzyczne w szkole” był dla mnie najlepszą nagrodą w ciągu długoletniej pracy  w szkole. Perfekcyjnie zorganizowany wyjazd na szkolenie językowe na Maltę oraz samo miejsce przerosły moje oczekiwania. W czasie całego kursu zdecydowanie poprawiłam wszystkie kompetencje językowe, ale również poznałam kulturę, historię oraz współczesny klimat wyspy. Z nadzieją czekam na kolejne tego typu projekty! E. Zdziechowska, mobilność sierpień 2020 r.

(więcej…)

Prezentacja projektu

https://www.canva.com/design/DAEugi_sUgk/wxX_X7TvrK9JQEwLKQsz2w/view?utm_content=DAEugi_sUgk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent